Thu thông tin là gì

Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm các yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được một mục tiêu định trước.[1][2][3]

Các tổ chức có thể sử dụng các hệ thống thông tin với nhiều mục đích khác nhau. Trong việc quản trị nội bộ, hệ thống thông tin sẽ giúp đạt được sự thông hiểu nội bộ, thống nhất hành động, duy trì sức mạnh của tổ chức, đạt được lợi thế cạnh tranh. Với bên ngoài, hệ thống thông tin giúp nắm bắt được nhiều thông tin về khách hàng hơn hoặc cải tiến dịch vụ, nâng cao sức cạnh tranh, tạo đà cho sự phát triển.

Mục lục

 • 1 Các đặc điểm của Hệ thống
 • 2 Ví dụ
 • 3 Các thành phần cấu thành của hệ thống thông tin
 • 4 Các chuyên ngành sâu trong lĩnh vực hệ thống thông tin
 • 5 Vai trò của hệ thống thông tin trong quản lý
 • 6 Tham khảo
 • 7 Liên kết ngoài

Các đặc điểm của Hệ thốngSửa đổi

 • Thành phần (component)
 • Liên hệ giữa các thành phần
 • Ranh giới (boundary)
 • Mục đích (purpose)
 • Môi trường (environment)
 • Giao diện (interface)
 • Đầu vào (input)
 • Đầu ra (output)
 • Ràng buộc (constraints)

Ví dụSửa đổi

Cửa hàng bán sỉ và lẻ các loại nước ngọt, nước suối, rượu, bia... Đối tượng mà cửa hàng giao tiếp là khách hàng mua các loại nước giải khát, nhà cung cấp (các công ty sản xuất nước giải khát)cung cấp các loại nước giải khát cho cửa hàng và ngân hàng giao tiếp với cửa hàng thông qua việc gửi, rút và thanh toán tiền mặt cho nhà cung cấp.

Các thành phần cấu thành của hệ thống thông tinSửa đổi

Hệ thống thông tin thông thường được cấu thành bởi:

 • Các phần cứng

Gồm các thiết bị/phương tiện kỹ thuật dùng để xử lý/lưu trữ thông tin. Trong đó chủ yếu là máy tính, các thiết bị ngoại vi dùng để lưu trữ và nhập vào/xuất ra dữ liệu.

 • Phần mềm

Gồm các chương trình máy tính, các phần mềm hệ thống, các phần mềm chuyên dụng, thủ tục dành cho người sử dụng. Các hệ mạng: để truyền dữ liệu.

 • Dữ liệu

Con người trong hệ thống thông tin.

Các chuyên ngành sâu trong lĩnh vực hệ thống thông tinSửa đổi

Các chuyên ngành thông thường bao gồm:

 • Phân tích viên hệ thống (systems analyst)
 • Tích hợp hệ thống (system integrator)
 • Quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phân tích hệ thống thông tin.
 • Quản trị hệ thống thông tin trong tổ chức.
 • Lập trình quản lý cơ sở dữ liệu.
 • Quản lý cơ sở dữ liệu, hỗ trợ ra quyết định cho lãnh đạo, quản lý.

Vai trò của hệ thống thông tin trong quản lýSửa đổi

Ứng dụng của hệ thống thông tin cho công tác xã hội và hoạt động kinh doanh bao gồm:

 • Giáo dục điện tử (elearning)
 • Thương mại điện tử (e-commerce)
 • Chính phủ điện tử (e-government)
 • Các hệ thống thông tin địa lý (GIS)...

Ngoài ra, hệ thống thông tin còn xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác.

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ Archibald, J.A. (tháng 5 năm 1975). Computer Science education for majors of other disciplines. AFIPS Joint Computer Conferences: 903906. Computer science spreads out over several related disciplines, and shares with these disciplines certain sub-disciplines that traditionally have been located exclusively in the more conventional disciplines
 2. ^ Denning, Peter (tháng 7 năm 1999). COMPUTER SCIENCE: THE DISCIPLINE. Encyclopaedia of Computer Science (2000 Edition). The Domain of Computer Science: Even though computer science addresses both human-made and natural information processes, the main effort in the discipline has been directed toward human-made processes, especially information processing systems and machines
 3. ^ Jessup, Leonard M.; Joseph S. Valacich (2008). Information Systems Today Aidan Earl created the first Information System in Dublin, Ireland (3rd ed.). Pearson Publishing. Pages ??? & Glossary p. 416

Liên kết ngoàiSửa đổi

 • Kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin
 • Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin[liên kết hỏng]
 • Association for Information Systems (AIS) - Hiệp hội Hệ thống thông tin Lưu trữ 2008-03-30 tại Wayback Machine
 • Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
 • Association for Information Systems (AIS)
 • IS History website
 • Center for Information Systems Research - Massachusetts Institute of Technology Lưu trữ 2009-12-15 tại Wayback Machine
 • European Research Center for Information Systems
 • Index of Information Systems Journals