Địa chỉ nơi ở hiện tại là gì

Địa chỉ thường trú là gì?

Địa chỉ thường trú là địa chỉ mà chủ thể đăng ký với trụ sở, tổ chức, các cơ quan có thẩm quyền. Là địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú, hoặc là địa chỉ nơi là việc hoặc địa chỉ mà cá nhân đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc.

Đây cũng là địa chỉ mà bạn bạn ghi vào trong mẫu CV xin việc hoàn chỉnh khi ứng tuyển vào bất cứ vị trí nào để nhà tuyển dụng có thể liên lạc lại với bạn.

Địa chỉ nơi ở hiện tại là gì

Cách xác định địa chỉ thường trú

Đối với một người từ nhỏ tới lớn chỉ sống tại một khu vực thì đơn giản rồi, khi đó địa chỉ thường trú của người này chính là nơi họ đang sinh sống một cách ổn định, hợp pháp theo đúng với quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam.

Nhưng, đối với những người có sự di chuyển nơi ở liên tục thì cần phải xác định địa chỉ thường trú. Các bạn cần xác định được rằng, địa chỉ thường trú là nơi mà công dân sinh sống thường xuyên và ổn định, không xác định thời hạn tại một chỗ ở nhất định nào đó và nơi đó đã được đăng ký thường trú. Mỗi công dân chỉ có thể đăng ký hộ khẩu thường trú ở một nơi.

Phân biệt địa chỉ thường trú và địa chỉ tạm trú

Rất nhiều người thường nhầm lẫn giữa địa chỉ thường trú và địa chỉ tạm trú. Vậy, giữa địa chỉ thường trú và địa chỉ tạm trú thì có sự khác nhau như thế nào?

Theo Quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Luật cư trú được ban hành năm 2006, Luật sửa đổi và bổ sung vào năm 2013 về nơi cư trú của công dân: Nơi cư trú của công dân là chỗ ở hợp pháp mà người đó thường xuyên sinh sống. Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Như thế, địa chỉ thường trú chính là nơi mà công dân sinh sống một cách thường xuyên và ổn định, không xác định thời hạn cụ thể tại một địa điểm nhất định và là nơi thường trú. Còn nơi tạm trú chính là nơi mà công dân đã sinh sống ngoài nơi đã đăng ký thường trú và đây là nơi đã đăng ký tạm trú, có sổ tạm trú. Cư trú gồm thường trú và tạm trú. Do đó địa chỉ cư trú là dùng để chỉ chung cho địa chỉ nơi bạn sinh sống.

Địa chỉ nơi ở hiện tại là gì

Chúng ta có thể phân biệt Địa chỉ thường trú và địa chỉ tạm trú cụ thể như sau:

+ Địa chỉ thường trú

Địa chỉ thường trú chính là nơi mà bạn và gia đình bạn, người thân của bạn cư trú một cách thường xuyên, ổn định và có thể làm việc tại nơi thường trú đó mà không bị giới hạn về mặt thời gian. Người cư trú phải có trách nhiệm khai báo để công tác quản lý trở nên dễ dàng hơn.

Điều kiện để được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương thì ngoài việc các bạn phải có chỗ ở nhất định một cách hợp pháp tại thành phố này thì người đó phải có thêm điều kiện đó là thường xuyên tạm trú tại thành phố đó từ ít nhất là một năm. Hoặc là được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho phép nhập hộ khẩu vào hộ khẩu của họ theo đúng với quy định của pháp luật.

Đối với các trường hợp ở nhà thuê, mượn thì diện tích thuê hoặc mượn của nhà đó cần phải được ghi rõ ràng trong hợp đồng giữa bên cho mượn, cho thuê và bên thuê, mượn.

Đối với người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam thì sẽ được cấp thẻ thường trú và cho phép được cư trú tại Việt Nam vô thời hạn.

+ Địa chỉ tạm trú

Địa chỉ tạm trú là nơi mà bạn cư trú ngoài khu vực thường trú. Tạm trú có nghĩa là cư trú tạm thời tại địa điểm đang sinh sống và bị giới hạn về thời gian.

Đối với những trường hợp thuê, mượn hoặc là ở nhờ thì khi đăng ký tạm trú tại khu vực đang sống cần phải có ý kiến đống ý đăng ký tạm trú của chính người cho thuê, cho ở nhờ, cho mượn, ý kiến đồng ý này cần phải được cho nhập vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

Địa chỉ thường trú trên CMND có gì khác so với trên sổ hộ khẩu?

Địa chỉ nơi ở hiện tại là gì

Địa chi thường trú được ghi trên Chứng minh thư nhân dân là địa chỉ cũ:

  • Chứng minh nhân dân đã hết hạn sử dụng.
  • Chứng minh nhân dân bị hòng không sử dụng được.
  • Có sự thay đổi về họ, tên, chữ đệm hoặc Ngày/tháng/năm sinh.
  • Thay đổi hộ khẩu thường trú phạm vi ngoài tỉnh thành mà bạn sinh ra và lớn lên.
  • Thay đổi các đặc điểm nhận dạng.

Địa chỉ được ghi trên sổ hộ khẩu là địa chỉ chính xác về nơi mà các bạn sinh sống, dược sinh ra và ổn định tại khu vực đăng ký địa chỉ thường trú. Theo Quy định tại Điều 24 của Luật cư trú thì: Sổ hộ khẩu được cấp cho hộ gia đình hoặc cá nhân đã đăng ký thường trú và có giá trị xác định nơi thường trú của công dân. Do đó, khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào, bạn đều phải sử dụng địa chỉ thường trú đã được đăng ký trong sổ hộ khẩu.        

Hy vọng những thông tin trên đây sẽ giúp các bạn hiểu được địa chỉ thường trú là gì và những thông tin quan trọng mà các bạn cần nắm được về địa chỉ thường trú theo quy định của pháp luật.