Chủ đề: Bài tập

Có 1,315 bài viết

Bài 73 trang 62 sgk  giải tích 12 nâng cao
Bài 73 trang 62 sgk giải tích 12 nâng cao

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}p < 0\\\left( {q - \frac{2}{3}p\sqrt { - \frac{p}{3}} } \right)\left( {q - \frac{2}{3}p\sqrt { - \frac{p}{3}} } \right) < 0\end{array} ...

Đề bài - bài 66 trang 58 sgk  giải tích 12 nâng cao
Đề bài - bài 66 trang 58 sgk giải tích 12 nâng cao

\(\left\{ \matrix{f\left( {{1 \over 2}} \right) = g\left( {{1 \over 2}} \right) = 2 \hfill \crf'\left( {{1 \over 2}} \right) = g'\left( {{1 \over 2}} \right) \hfill \cr} \right. \) \(\Leftrightarrow ...

Câu 1 trang 101 sgk vật lý 12 nâng cao
Câu 1 trang 101 sgk vật lý 12 nâng cao

Hiệu ứng Đốp - ple gây ra sự thay đổi độ cao của âm khi nguồn âm chuyển động so với người nghe. Bài 1. Hiệu ứng Đốp - ple gây ra hiện ...

Đề bài - câu 3 trang 43 sgk vật lý 12 nâng cao
Đề bài - câu 3 trang 43 sgk vật lý 12 nâng cao

Tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc đơn ở một vị trí bất kì (li độ góc\(\alpha \)) và thử lại rằng cơ năng không đổi trong ...

Đề bài - câu 6 trang 14 sgk vật lý 12 nâng cao
Đề bài - câu 6 trang 14 sgk vật lý 12 nâng cao

Một đĩa tròn đồng nhất có bán kính \(R = 0,5m\), khối lượng \(m =1\) kg. Tính momen quán tính của đĩa đối với trục vuông góc với mặt đĩa ...

Đề bài - bài 19 trang 22 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao
Đề bài - bài 19 trang 22 sgk đại số và giải tích 12 nâng cao

Cho một tam giác đều \(ABC\) cạnh \(a\). Người ta dựng một hình chữ nhật \(MNPQ\) có cạnh \(MN\) nằm trên cạnh \(BC\), hai đỉnh \(P\) và \(Q\) theo thứ tự nằm ...

Đề bài - câu 42 trang 85 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao
Đề bài - câu 42 trang 85 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

Kết quả của T là bộ ba số \((x, y, z)\), trong đó \(x, y, z\) tương ứng là kết quả của việc gieo con súc sắc thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Đề bài ...

Đề bài - câu 22 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao
Đề bài - câu 22 trang 67 sgk đại số và giải tích 11 nâng cao

\({\left( {3 - 2x} \right)^{15}} = \sum\limits_{k = 0}^{15} {C_{15}^k{3^{15 - k}}{{\left( { - 2x} \right)}^k}} \) \(= \sum\limits_{k = 0}^{15} {C_{15}^k{{.3}^{15 - k}}{{\left( { - 2} ...

Bài 19 trang 28 sgk hình học 12 nâng cao
Bài 19 trang 28 sgk hình học 12 nâng cao

Ta có: \(BA \bot AC\)và \(BA \bot AA'\) nên \(BA \bot \left( {ACC'A'} \right)\)Vậy \(AC\) là hình chiếu của \(BC\) trên mp \((ACCA)\) nên góc giữa BC' và (ACC'A') bằng góc giữa ...

Chọn chữ trong ngoặc đ - chính tả - tuần 20 trang 8
Chọn chữ trong ngoặc đ - chính tả - tuần 20 trang 8

Chọn chữ trong ngoặc đơnởbài tập 1 hoặc 2 điền vào chỗ trống: Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ...

Bài làm - tập làm văn - tuần 33 trang 69
Bài làm - tập làm văn - tuần 33 trang 69

Câu hỏi của Tùng Nam hay quá! Sách đỏ là loại sách nêu tên các loài động vật, thực vật quý hiếm. Các loài này đang giảm sút nhanh về số lượng hoặc có ...

Luyện từ và câu - tuần 29 trang 51
Luyện từ và câu - tuần 29 trang 51

Một anh nọ thường khoe là mình cao cờ. Có người rủ anh ta đánh ba ván thử xem tài cao thấp thế nào. Đánh cờ xong, anh chàng ra về thì gặp một người bạn. ...

Tìm và ghi vào chỗ trống các từ (chọn bài tập hoặc ): - chính tả - tuần 25 trang 31
Tìm và ghi vào chỗ trống các từ (chọn bài tập hoặc ): - chính tả - tuần 25 trang 31

- Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : ........... ...

Tự kiểm tra trang 53, 54
Tự kiểm tra trang 53, 54

Cho đường gấp khúc có độ dài mỗi đoạn thẳng nêu ở hình vẽ dưới đây. Tính độ dài đường gấp khúc đó. Lựa chọn ...

Bài 139 : luyện tập
Bài 139 : luyện tập

\(\eqalign{ & 367.....278 \cr & 278.....280 \cr & 800.....798 \cr & 310.....357 \cr} \) \(\eqalign{ & 823.....820 \cr & 589.....589 \cr & 988.....1000 \cr & 796.....769 \cr} \) ...

Bài tập xác định phong cách ngôn ngữ lớp 10
Bài tập xác định phong cách ngôn ngữ lớp 10

Home/Kiến Thức Chung/Bài Tập Xác Định Phong Cách Ngôn Ngữ Chính Luận, Xác Định Phong Cách Ngôn Ngữ Của Văn Bản SauKiến Thức ChungBài Tập Xác Định Phong Cách ...

Bài 98 : luyện tập
Bài 98 : luyện tập

- Nếu số đó gấp lên nhiều lần mới bằng kết quả thì cần đặt dấu\(\times\) vào chỗ trống. Lựa chọn câu để xem lời ...

Bài 144 : tiền việt nam
Bài 144 : tiền việt nam

b) Bác Toàn có 100 000 đồng. Hỏi sau khi mua vé xem xiếc và mua xăng, bác Toàn còn bao nhiêu tiền ? Lựa chọn câu để xem lời ...

Bài 105 : vẽ trang trí hình tròn
Bài 105 : vẽ trang trí hình tròn

Bước 3. Vẽ trang trí hình tròn (tâm C, bán kính CA và tâm D, bán kính DA) Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn ...

Bài 166 : ôn tập về đại lượng (tiếp theo)
Bài 166 : ôn tập về đại lượng (tiếp theo)

Người ta trồng chè và cà phê trên một khu đất hình vuông có cạnh là 3km. Diện tích trồng cà phê gấp đôi diện tích trồng chè. Tính diện tích trồng chè và ...