pittsburgh potty là gì - Nghĩa của từ pittsburgh potty

pittsburgh potty có nghĩa là

một nhà vệ sinh độc lập cô đơn nằm trong một tầng hầm cũ ở góc phòng hoặc khu vực giặt là Không có tường xung quanh nó, do đó mở cho bất cứ ai nhìn thấy ai vào tầng hầm.

ví dụ

tôi phải miễn trừ từ việc tập hợp gia đìnhđể có một cơn gió lớn đổ xuống trong pittsburgh bô.