Luyện tập về quan hệ từ Lớp 5 Tuần 13 violet

Giáo án lớp 5 theo công văn 2345 được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp từ cô giáo Thuy Trang. Với mục đích đăng tải những tài liệu, giáo án hay đến quý thầy cô dưới dạng miễn phí và thuận tiện nhất.

Thông báo:  Giáo án, tài liệu miễn phí, và các giải đáp sự cố khi dạy online có tại Nhóm giáo viên 4.0 mọi người tham gia để tải tài liệu, giáo án, và kinh nghiệm giáo dục nhé!

 

Mục lục

Giáo án lớp 5 theo công văn 2345

Bộ giáo án gồm tất cả các môn học Toán, Tiếng Việt, Đạo đức, Khoa học, Mỹ thuật… Được biên soạn rất chi tiết và chất lượng cho từng tiết học. Quý thầy cô có thể tham khảo và chỉnh sửa nâng cấp để được bộ tài liệu phù hợp với mục đích của mình.

Sau đây là nội dung của giáo án. Do tài liệu khá dài nên chúng tôi chỉ show 1 phần. Quý thầy cô tải bản word từng tuần học ở cuối bài viết.

Có thể bạn quan tâm:  Kể chuyện lớp 5: Kể lại một việc tốt em đã làm để góp phần bảo vệ môi trường

Nội dung giáo án

TOÁN – Tiết 1

ÔN TẬP: KHÁI NIỆM PHÂN SỐ

YÊU CẦU CẦN ĐẠT

  1. Kiến thức: Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số ; đọc, viết phân số

Ôn tập cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

  1. Năng lực: NL tư chủ và tự học, NL giao tiếp và hợp tác, NL giải quyết vấn đề và sáng tạo, NL tư duy và lập luận toán học, NL mô hình hoá toán học, NL giải quyết vấn đề toán học, NL giao tiếp toán học, NL sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
  2. Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, có trách nhiệm với toán học và cẩn thận khi làm bài.

ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

– Bảng con, bảng phụ, các tấm bìa biểu diễn phân số.

III. CÁC HOẠT ĐÔNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU:

  1. Hoạt động mở đầu

– Khởi động:

– Giới thiệu bài : Trong tiết học toán đầu tiên của năm học các em sẽ được củng cố về khái niệm phân số và cách viết thương, viết số tự nhiên dưới dạng phân số.

  1. Hoạt động Luyện tập, thực hành.

 Thực hành

a/  Ôn tập khái niệm ban đầu về phân số.

* Mục tiêu: Giúp Hs ôn tập khái niệm ban đầu về phân số.

– Gv hướng dẫn HS quan sát từng tấm bìa rồi nêu tên gọi phân số, viết, đọc phân số đó.

– HS quan sát rồi viết, đọc các phân số

– HS nhận xét.

– HS lên bảng chỉ vào các phân số và đọc.

 b/ Ôn tập cách viết thương, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

* Mục tiêu: Giúp HS ôn cách viết thương hai số tự nhiên dưới dạng phân số, cách viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

– GV viết lên bảng các phép tính chia sau : 1 : 3 ; 4 : 10 ; 9 : 2. Sau đó yêu cầu HS viết thương của các phép chia trên dưới dạng phân số.

– 3 Hs lên bảng thực hiện yêu cầu, cả lớp làm vào vở nháp.

– Yêu cầu học sinh nhận xét bài làm của bạn.

– Gv kết luận.

– Gv hỏi hs : Khi dùng phân số để viết kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 thì phân số đó có dạng như thế nào ?

– Hs suy nghĩ và trả lời : Phân số chỉ kết quả của phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên khác 0 có tử số là số bị chia và mẫu số là số chia của phép chia đó.

– Gv nhận xét và kết luận để chuyển ý.

– Gv hỏi Hs cách viết phân số của 1 số tự nhiên thành phân số có mẫu số là 1

– Hs suy nghĩ, trả lời và thực hành cách viết các số tự nhiên 5, 12, 2001

– Gv nhận xét và kết luận

– Hỏi Hs cách viết 1 thành phân số, cách viết 0 thành các phân số.

– HS nêu và nhận xét.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 1

1 Tập tin 336.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 2

1 Tập tin 349.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 3

1 Tập tin 684.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 4

1 Tập tin 431.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 5

1 Tập tin 447.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 6

1 Tập tin 491.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 7

1 Tập tin 536.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 8

1 Tập tin 446.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 9

1 Tập tin 456.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 10

1 Tập tin 385.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 11

1 Tập tin 523.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 12

1 Tập tin 528.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 13

1 Tập tin 473.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 14

1 Tập tin 552.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 15

1 Tập tin 492.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 16

1 Tập tin 465.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 17

1 Tập tin 485.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 18

1 Tập tin 356.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 19

1 Tập tin 507.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 20

1 Tập tin 462.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 21

1 Tập tin 469.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 22

1 Tập tin 430.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 23

1 Tập tin 509.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 24

1 Tập tin 432.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 25

1 Tập tin 468.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 26

1 Tập tin 440.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 27

1 Tập tin 467.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 28

1 Tập tin 408.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 29

1 Tập tin 456.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 30

1 Tập tin 500.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 31

1 Tập tin 546.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 32

1 Tập tin 459.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 33

1 Tập tin 512.50 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 34

1 Tập tin 466.00 KB

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Giáo án lớp 5 cv 2345 Tuần 35

1 Tập tin 372.50 KB

Có thể bạn quan tâm:  Giáo án an toàn giao thông lớp 5 bản đầy đủ

Tài liệu tiếp tục được cập nhật

Trên đây là toàn bộ giáo án lớp 5 theo công văn 2345 năm học 2021-2022. Ngoài ra quý thầy cô cũng có thể tham khảo thêm nhiều tài liệu đã đăng tải trên website: Kế hoạch dạy học các môn học lớp 5 theo cv 2345, giáo án lớp 3 theo cv 2345…