Chất nào sau đây hòa tan được cu oh 2 năm 2024

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập hơn 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

Quảng cáo

Chất nào sau đây hòa tan được cu oh 2 năm 2024

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực hiện thí nghiệm về ăn mòn điện hóa như sau:

Bước 1: Nhúng thanh kẽm và thanh đồng (không tiếp xúc với nhau) vào cốc đựng dung dịch H2SO4 loãng.

Bước 2: Nối thanh kẽm với thanh đồng bằng dây dẫn cho đi qua một điện kế.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau bước 1, bọt khí thoát ra trên bề mặt cả thanh kẽm và đồng.

(b) Sau bước 2, kim điện kế quay, chứng tỏ có dòng điện chạy qua.

(c) Sau bước 2, thanh kẽm bị ăn mòn dần, bọt khí H2 thoát ra cả thanh Zn và Cu.

(d) Nếu cắt dây dẫn giữa điện cực Zn và Cu thì vẫn xảy ra ăn mòn điện hóa.

(e) Trong thí nghiệm trên Zn là catot, Cu là anot và bị ăn mòn.

Số phát biểu đúng là

 1. 5
 1. 2
 1. 4
 1. 3

Câu 2:

Vôi sống có nhiều ứng dụng như: sản xuất vật liệu xây dựng, vật liệu chịu nhiệt, khử chua đất trồng, tẩy uế. sát trùng, xử lí nước thái,… Xét một lò nung vôi công nghiệp sử dụng than đá làm nhiên liệu có công suất của lò nung vôi là 420 tấn vôi sống/ngày. Giả thiết:

- Đá vôi chỉ chứa CaCO3 và để phân hủy 1 kg đá vôi cần cung cấp một lượng nhiệt là 1800 kJ.

- Đốt cháy 1 kg than đá đã giải phóng ra một lượng nhiệt là 27000 kJ và có 50% lượng nhiệt này được hấp thụ ở quá trình phân hủy đá vôi. Tổng khối lượng (tấn) đá vôi và than đá mà lò nung vôi trên sử dụng mỗi ngày là

 1. 800.
 1. 900.
 1. 850.
 1. 950.

Câu 3:

Cho các phát biểu sau:

(a) Dầu ăn có thể rửa trôi nhựa mít dính trên dao.

(b) Metylamin là chất khí, mùi xốc, tan nhiều trong nước.

(c) Trâu bò và động vật ăn cỏ lấy glucozơ từ quá trình thủy phân xenlulozơ nhờ enzim xenlulaza.

(d) Sự hình thành đậu phụ từ sữa đậu nành là sự thủy phân của protein.

(e) Cao su lưu hoá có cấu trúc mạng không gian.

Số phát biểu đúng là

 1. 2
 1. 4
 1. 5
 1. 3

Câu 4:

Cho các chất sau: NH4Cl, CaCO3, NaHCO3, KNO3, Fe(OH)3. Số chất bị nhiệt phân có đơn chất khí trong sản phẩm tạo thành là

 1. 1
 1. 4
 1. 2
 1. 3

Câu 5:

Cho E (C2H4O2) và F (C6H8O6) là các chất hữu cơ mạch hở (trong phân tử E, F chỉ chứa một loại nhóm chức). Thực hiện các chuyển hóa sau: