born on the fourth of july là gì - Nghĩa của từ born on the fourth of july

born on the fourth of july có nghĩa là

Một cụm từ được sử dụng để mô tả một người có nửa dưới của cơ thể anh ta đã bị tê liệt vĩnh viễn bị tê liệt do một khuyết tật bẩm sinh hoặc chấn thương, giống như tác giả tương ứng và trình phát màn hình của tự truyện và phim "Sinh raThứ tư của tháng 7, "Ron Kovic.

Thí dụ

Roy: Anh bạn, tôi đã thấy Ron vào một ngày khác và anh ta không thể di chuyển một inch bằng đôi chân của chính mình! Rebecca: Vâng, anh ấy sinh ngày thứ tư của tháng 7.