4 kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giúp học sinh của mình hiểu và phát triển phẩm chất

Gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2

Gợi ý học tập môn Cơ sở lý luận mô đun 2 chương trình giáo dục phổ thông 2018

1. Phần giới thiệu

1. CHNhững thay đổi này đem lại lợi ích gì cho học sinh?

TL + Thay đổi 1: Dạy học qua hoạt động

+ Thay đổi 2: Dạy học qua tương tác

+ Thay đổi 3: Dạy học qua hướng dẫn tự học

+ Thay đổi 4: Dạy học gắn liền với thực tiễn

+ Những lợi ích khi thực hiện các thay đổi này: Giúp các em tích cực hơn trong học tập.

2. CHThầy/Cô muốn biết thêm điều gì liên quan đến việc thực hiện CTGDPT 2018?

TL + Trong 5 thay đổi ở trên, thay đổi nào quan trong nhất để góp phần phát triển năng lực và phẩm chất toàn diện cho học sinh

GIẢNG DẠY VÀ PHÁT TRIỂN VỀ PC-NL

PHẦN PHẨM CHẤT

Bài tập giới thiệu về phẩm chất

Yêu nước

Nhân ái

Chăm chỉ

Trung thực

Trách nhiệm

- Tự hào về đất nước.

-Bảo vệ di sản văn hóa của đất nước

- Tham gia các hoạt đông

- Cảm thông, độ lượng với hành vi.

- Cảm thông và sẵn sàng giúp đỡ

- Tôn trọng sự khác biệt

- sử dụng kt-kn đã học

- có ý chí vượt khó

- tham gia công việc

- mạnh dạn góp ý

- tham gia vận động

- Giữ gìn sức khỏe

- làm tròn bổn phận

- tự giác thực hiện.

- cam kết

CHĐể giúp các Thầy cô liên hệ với những phẩm chất cá nhân của mình, hãy hoàn thành bài tập sau đây để minh họa cách Thầy/ cô thể hiện những phẩm chất chủ yếu trong công việc của mình với tư cách là một giáo viên hoặc hiệu trưởng.

TL Tôi yêu nước khi tôi: Thực hiện tốt nhiệm vụ của một giáo viên, truyền tải các giá trị văn hóa tốt đẹp của địa phương, đất nước đến với các em.

Tôi hành động nhân ái với học sinh của mình khi tôi: Tôi cảm thông, chia sẽ với những khó khăn của học sinh trong học tập và sinh hoạt

Tôi là giáo viên chăm chỉ khi tôi: Tìm và áp dụng những biện pháp học tập tích cực giúp học sinh chưa hoàn thành tích cực trong học tập

Tôi thể hiện sự trung thực khi tôi: Thực hiện tốt và nghiêm túc trong nhận xét, đánh giá học sinh

Tôi thể hiện trách nhiệm ở vai trò là một giáo viên khi tôi: Thực hiện tốt công tác giảng dạy và hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm lớp

2. Bài tập về cách thức phát triển phẩm chất

CHLiên quan đến việc dạy học của các Thầy cô, hãy liệt kê 3 cách để Thầy/cô thúc đẩy sự phát triển các phẩm chất ở học sinh của mình

TL + Cách 1: Quan sát hành vi

+ Cách 2: Cũng cố hành vi

+ Cách 3: Thực hành các hành vi

3. Bài tập chung về cách thức phát triển phẩm chất

CHChọn một phẩm chất và liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giúp học sinh của mình hiểu và phát triển phẩm chất này.

TL Tên phẩm chất: Phẩm chất Nhân ái

Kỹ thuật 1: Gương mẫu trước học sinh: Lấy nhân cách của giáo viên làm hình mẫu về phẩm chất nhân ái, yêu thương, chia sẽ những khó khăn của học sinh về học tập.

Kỹ thuật 2: Nêu gương học sinh điển hình trong lớp về phẩm chất nhân ái: tuyên dương hoạt động giúp đỡ bạn tiến bộ trong học tập để cả lớp thực hiện theo.

Kỹ thuật 3: Trò chơi: Giáo viên đặt ra tình huống có vấn đề về phẩm chất nhân ái để các em trong lớp cùng xử lý. Giáo viên chốt ý và tuyên dương cách xử lý tốt nhất để học sinh cùng nhận ra phẩm chất nhân ái trong tình huống

CHHoàn thành bài tập sau để liên hệ với kiến thức và hiểu biết của Thầy/Cô về các phẩm chất. Về mức độ hiểu biết của tôi về các phẩm chất:

TL Tôi tin tưởng sẽ hỗ trợ học sinh phát triển (những) phẩm chất sau : Trong công tác giảng dạy thực tế, bằng kinh nghiệm và sự nhiệt tình trong giảng dạy bản thân sẽ giúp các em hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của các em bằng những việc làm cụ thể gắn liền với cuộc sống, sinh hoạt và học tập của các em.

Tôi cần được hỗ trợ về: Những biện pháp giúp học sinh hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình.

Tôi cần tìm hiểu thêm về: Những biện pháp giúp học sinh hình thành và phát huy 5 phẩm chất vốn có của mình.

4. Bài tập về cách thức phát triển năng lực

CHHãy liệt kê 3 loại kiến thức khác nhau giúp học sinh trở thành người học tự chủ và biết tự điều chỉnh

TLLoại 1: học để làm gì

Loại 2: học kiến thức gì

Loại 3: học như thế nào

CHKéo các mục từ danh sách ở cột Kiến thức thả sang các cột bên phải hoặc bên trái.

Tham khảo các mô tả ở trên để giúp Thầy/ Cô lựa chọn chính xác.

Kiến thức Hs của bạn sử dụng

Kiến thức học sinh của Thầy/Cô cần phát triển

Khi nào kĩ năng

Môn học tiến trình

Học tập biết rằng khó khăn. tương lai

Về bản thân.họ học

Các chiến lược ..khác nhau

CHLiệt kê 3 cách mà Thầy/Cô đảm bảo học sinh có đủ kiến thức để giúp họ trở thành những người học thành công và biết tự điều chỉnh

TLCách 1: nhiệm vụ chiếm lĩnh kiến thức mà thực tế đề ra

Cách 2: cách giải quyết của học sinh hoàn thành nhiệm vụ

Cách 3: kết quả mà các em thực hiện qua hoạt động thực tiễn

CHHãy hoàn thành bài tập này. Thầy/Cô cần suy ngẫm về công việc giảng dạy của mình, về hiểu biết của mình về bản thân, và về việc học của Thầy/Cô.

TL Những điểm mạnh của tôi là: Nhiệt tình trong giảng dạy, luôn tìm và áp dụng nhiều phương pháp dạy học mới để truyền đạt kiến thức cho các em, kịp thời quan tâm, chia sre4 với những khó khăn của học sinh.

Tôi cảm thấy thất vọng khi: Một vài học sinh chưa tích cực trong học tập, chọc phá bạn bè và chưa hoàn thành nhiệm vụ học tập được giao

Tôi cần sự giúp đỡ về: Các biện pháp giúp học sinh tăng động hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Tôi cần tìm hiểu thêm về: Các biện pháp giúp học sinh tăng động hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Động lực học tập:

CHHãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh

TL Kỹ thuật 1: Đặt ra tình huống có vấn đề

Kỹ thuật 2: Gợi mở những dữ kiện giải quyết

Kỹ thuật 3: Thực hành luyện tập

Kỹ thuật 4: kiểm tra đánh giá hoạt động

Mục tiêu học tập:

CHHãy liệt kê 4 kỹ thuật khác nhau mà Thầy/Cô sử dụng để khiến cho các nhiệm vụ học tập trở nên thú vị và khơi gợi hứng thú học tập của học sinh

TL Kỹ thuật 1: Đề ra mục tiêu học tập rõ ràng

Kỹ thuật 2: Điều chỉnh, phân hóa đối tượng học tập

Kỹ thuật 3: Khuyến khích học sinh hoàn thành nhiệm vụ học tập

Kỹ thuật 4: Phản hồi kết quả học tập

+ Tuyên dương khi hoàn thành tốt

+ Động viên giúp đỡ khi chưa hoàn thành

Tự quản:TL

Để bồi dưỡng năng lực tự chủ và tự học, và giúp học sinh trở thành người học biết , giáo viên nên: tạo điều kiện cho học sinh ý kiến của mình, dựa trên kinh nghiệm và sở thích của học sinh cũng như và kỹ năng đã có, dạy học sinh các chiến lược và học tập, thiết kế bài học và các nhiệm vụ thúc đẩy và thu hút học sinh, đặt ra các mục tiêu rõ ràng, tường minh và có thể đạt được và hỗ trợ học sinh trở nên kỷ luật tự giác.

Các phương pháp và kĩ thuật thúc đẩy năng lực tự học, tự chủ

CHHãy sử dụng thông tin đề cập ở phần trên trong mô đun này và các YCCĐ về năng lực chung tự chủ và tự học của học sinh để trả lời câu hỏi sau.

Nếu Thầy/Cô đánh giá khả năng "Tự điều chỉnh cảm xúc và hành vi" của học sinh, Thầy/Cô sẽ tìm kiếm 3 hành vi nào

TL Hành vi 1: Giận dữ trước sự trêu chọc của bạn bè.

Hành vi 2: Sợ hãi trước yếu tố bất ngờ.

Hành vi 3: Buồn bã vì điểm kém...

5. Bài tập chung về tự chủ, tự học

CHHãy liệt kê 3 kỹ năng gắn liền với năng lực tự chủ và tự học mà Thầy/Cô muốn học sinh của mình phát triển

TL Kỹ năng 1: Kỹ năng tự học.

Kỹ năng 2: Kỹ năng tự quản.

Kỹ năng 3: Kỹ năng tự giải quyết vấn đề

CHHãy nêu một cách Thầy/Cô có thể giúp phát triển năng lực này?

TL Để giúp phát triển năng lực này cần

+ Giúp các em xác định mục tiêu học tập của mình là gì ?

+ Để đạt được mục tiêu học tập đó em cần phải làm gì ?

LIên hệ cá nhân về mức độ hiểu biết của tôi về năng lực tự chủ và tự học:

TL Tôi cảm thấy tự tin khi hỗ trợ học sinh phát triển những đặc điểm sau đây:

Tôi cảm thấy tự tin khi hỗ trợ học sinh

+ Tìm thấy hứng thú và động cơ để học tập.

+ Tìm ra cách giúp các em học tập hiệu quả

Tôi cần sự giúp đỡ về: Các biện pháp giúp học sinh tăng động tiến bộ trong học tập.

Tôi cần tìm hiểu thêm về: Các biện pháp giúp học sinh tăng động tiến bộ trong học tập.

6. Bài tập về giao tiếp

CH3 lý do khác nhau mà học sinh trong lớp của Thầy/Cô cần giao tiếp là gì?

TL Lý do 1: Giao tiếp để nắm về hoàn cảnh gia đình học sinh

Lý do 2: Giao tiếp để nắm về sở thích, đam mê của học sinh

Lý do 3: Giao tiếp để nắm về khả năng tiếp thu kiến thức học sinh

CHHãy nêu 3 lợi ích của việc Giáo viên và Học sinh giao tiếp tốt với nhau

TL Lợi ích 1: Nắm được hoàn cảnh gia đình học sinh để có điều kiện động viên, giúp đỡ học sinh, thực hiện xã hội hóa giáo dục khi cần thiết...

Lợi ích 2: Nắm về sở thích, đam mê của học sinh để kịp thời bồi dưỡng những năng khiếu vốn có của các em.

Lợi ích 3: Nắm về khả năng tiếp thu kiến thức học sinh để biết cách điều chỉnh nội dung giảng dạy một cách hiệu quả

7. Bài tập về Đặt câu hỏi và hội thoại

CHHãy liệt kê 3 cách khác nhau mà Thầy/Cô tạo cơ hội cho học sinh truyền đạt ý tưởng

TL Cách 1: Em nghĩ về vấn đề này như thế nào ?

Cách 2: Để thực hiện được vấn đề này chúng ta cần phải làm gì?

Cách 3: Kết quả của vấn đề này giúp ta rút ra bài học gì?

Hãy giải thích ngắn gọn những thế mạnh chính của Thầy/Cô khi giao tiếp với học sinh

TL Bản thân luôn đặt ra những tình huống có liên quan đến kiến thức vừa học giúp các em bày tỏ ý kiến qua đó kiểm tra kết quả học tập của các em.

8. Bài tập về Giao tiếp và hợp tác

Hãy liệt kê 3 kỹ năng liên quan đến giao tiếp và hợp tác mà Thầy/Cô muốn học sinh của mình có được trong ngắn hạn.

Kĩ năng 1: Kỹ năng lắng nghe người khác

Kĩ năng 2: Kỹ năng lắng trợ giúp lẫn nhau

Kĩ năng 3: Kỹ năng kiềm chế cảm xúc

Nêu một phương pháp giúp Thầy/ Cô thực hiện dự định này?

Để giúp học sinh hình thành trong thời gian ngắn nhất bản thân đã thực hiện:

+ Để giao tiếp tốt cần phải có kĩ năng lắng nghe tốt.

+ Trong quá trình lắng nghe cấn phải kết hợp kĩ năng kiềm chế cảm xúc. kiềm chế tốt kết quả hợp tác sẹ có kết quả tốt.

+ Bên cạnh đó cần phải có sự giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành nhiệm vụ chung

Hãy hoàn thành bài tập sau để thể hiện kiến thức và hiểu biết cá nhân của Thầy/Cô về năng lực Giao tiếp và Hợp tác.

Về mức độ hiểu biết của tôi đối với năng lực Giao tiếp và hợp tác:

Tôi cảm thấy tự tin khi hỗ trợ học sinh phát triển những đặc điểm sau đây:Tôi cảm thấy tự tin khi hỗ trợ học sinh phát triển những đặc điểm sau:

+ Kĩ năng lắng nghe tốt.

+ Kĩ năng kiềm chế cảm xúc.

+ Kĩ năng giúp đỡ lẫn nhau

Tôi cần sự giúp đỡ về:Các biện pháp giúp học sinh phát huy năng lực giao tiếp, hợp tác

Tôi cần tìm hiểu thêm về:Các biện pháp giúp học sinh phát huy năng lực giao tiếp, hợp tác

9. Bài tập về Năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo

Xác định chính xác các quy trình giải quyết vấn đề và sáng tạo quan trọng được liệt kê trong cột bên phải bằng cách kéo các định nghĩa từ cột bên trái và ghép nối chúng với quy trình tư duy đúng.

Xác định những điểm giống và khác nhau: dự đoán

Lấy điểm bắt đầu và xây dựng trên nó để phát triển một thứ gì đó tinh tế hơn, phức tạp hơn hoặc khác biệt hơn: đánh giá

Suy đoán rằng điều gì đó sẽ xảy ra trên cơ sở thông tin hiện tại: hiểu biết

Chia nhỏ điều gì đó thành những phần nhỏ hơn có ý nghĩa để có thể hiểu được nguồn gốc và mối liên hệ cũng như cách chúng liên quan với nhau: hợp lí

Tập trung vào điều gì đó và bỏ qua sự phân tâm: Ứng dụng

Kết hợp các yếu tố để tạo thành một tổng thể thống nhất hoặc tổ chức lại các yếu tố thành một cấu trúc, quy trình hoặc sản phẩm mới: tạo nên

Đưa ra đánh giá về tầm quan trọng hoặc chất lượng của một quá trình, sản phẩm hoặc ý tưởng: so sánh

Sử dụng một thủ tục trong một tình huống cụ thể: thêm chi tiết

Đưa ra những câu trả lời đáng tin cậy có thể được chứng minh là thuyết phục bằng cách dựa trên các dữ kiện đã cho: tập trung

Hiểu, xác định ý nghĩa của một cái gì đó: phân tích

OECD (2013) xác định 4 quy trình cần thiết để giải quyết vấn đề thành công.

1; Hiểu. 2; lựa chọn 3; làm rõ..; 4 theo dõi..

Liệt kê 3 cách mà giáo viên đã giúp học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

Cách 1: Giúp học sinh xác định được vấn cần thực hiện

Cách 2: Giúp học sinh xác định được mục tiêu cần đạt của vấn đề

Cách 3: Giúp học sinh lập được kế hoạch thực hiện vấn đề

Sắp xếp 5 bước giải quyết vấn đề theo thứ tự logic. Kéo các bước ở cột bên phải thả vào đúng thứ tự trong cột bên trái.

Bước 1: xác định vấn đề; Bước 2:xác định mục tiêu; Bước 3: xác định các giải pháp khả thi

Bước 4: lập kế hoạch; Bước 5: theo dõi đánh giá

10. Bài tập về các phương pháp và kỹ thuật giảng dạy thúc đẩy năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo

Đưa ra một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động bạn đã sử dụng gần đây với học sinh của mình liên quan đến giải quyết vấn đề

Dạy học theo cặp để tìm dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.

Đối với ví dụ trên, hãy giải thích làm thế nào Thầy/Cô biết học sinh tham gia giải quyết vấn đề

Các em thảo luận với nhau dựa trên bài đã học để thực hiện và đưa ra kết quả

11. Bài tập chung:

Theo các YCCĐ đối với năng lực GQVĐ&ST trong CTGDPT 2018: Học sinh cần có 3 kỹ năng nào để xác định và làm rõ một vấn đề?

KN1: Kỹ năng định hướng xác định mục tiêu;

KN2: Kỹ năng lập kế hoạch học tập

KN3: Kỹ năng thực hiện kế hoạch

Hãy hoàn thành bài tập sau để phản ánh kiến thức và hiểu biết của cá nhân Thầy/Cô về năng lực Giải quyết vấn đề và Sáng tạo.

Về mức độ kiến thức và hiểu biết của tôi về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

Tôi cảm thấy tự tin khi hỗ trợ học sinh phát triển những đặc điểm sau đây: Bản thân luôn tạo ra tình huống học tập để các em giải quyết. Bên cạnh đó tôi luôn hỗ trợ các em phân tích, động viên các em hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Tôi cần sự giúp đỡ về: Các biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực trong học tập.

Tôi cần tìm hiểu thêm về: Các biện pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực trong học tập.

CHSau khi hoàn thành bài đọc và các hoạt động về Phẩm chất và Năng lực, hãy chiêm nghiệm về sự hiểu biết của Thầy/Cô về những điều này và viết một (1) mục tiêu cho việc học cá nhân của bạn.

Mục tiêu này cần phải cụ thể và được viết như một tuyên ngôn.

TL Để giúp tôi tìm hiểu thêm về các phẩm chất. Tôi sẽ: Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi kiến thức bản thân nhầm giúp học sinh khai thác tốt những phẩm chất của mình.

Để giúp tôi tìm hiểu thêm về năng lực. Tôi sẽ: Luôn tìm tòi, học tập để trao dồi kiến thức bản thân nhầm giúp học sinh khai thác tốt những năng lực của mình.

13. Phần lý thuyết kiến tạo và ứng dụng

Hãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?:Các phương pháp dạy học kiến tạo trong dạy toán tiểu học.

14. Bài tập về Dạy học tích cực

CHHãy suy ngẫm về cách giảng dạy của Thầy/Cô và cách Thầy/Cô tạo điều kiện cho học sinh trở thành những người học tích cực.

Phương pháp hoặc kỹ thuật nào phù hợp nhất với Thầy/Cô và học sinh của mình?

TL Trong suốt quá trình dạy học của mình, tôi luôn phối hợp nhiều phương pháp và hình thức dạy học.

CHGiải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô cho rằng phương pháp này giúp học sinh trở thành người học tích cực.

TL Bởi thực tế các phương pháp luôn có những ưu và khuyết nhất đinh.

Nếu chỉ áp dung 1 phương pháp hay 1 kĩ thuật có thể chưa khai thác hết dữ kiệu của hoạt động.

15. Bài tập về Giảng dạy phân hóa

CHMột câu hỏi về dạy và học phân hoá đặt ra cho bạn là gì?

TL Hoc sinh có thể nhận biết và làm được các dạng bài tập khách nhau từ đó phát huy được nhận thức của học sinh

CHThầy/Cô có thể áp dụng hai chiến lược giảng dạy nào để hỗ trợ việc học tập của những học sinh không theo kịp các bạn khác trong lớp?

TL Gv cần có sự phân hóa vì trình độ HS không đồng đều, HS có thể làm việc ở các cườngđộ và cấp độ khác nhau ,GVậ koạch dạyọc theo trình độcủa học sinh

16. Bài tập về Hợp tác và Cộng tác

CHTừ kinh nghiệm của Thầy/Cô, học sinh cần có một số kỹ năng quan trọng nào để tương tác hiệu quả với người khác và đối phó với xung đột?

TL Để tương tác có hiệu quả một vấn đề nào đó trong học tập, các em cần phải xác định nội dung tương tác một cách rõ ràng, nội dung tương tác phải ngắn gọn xúc tích và đi vào trọng tâm tránh lang man cục bộ.

Khi có xung đột xuất hiện cần chủ động kết thúc tương tác hoặc chuyển nội dung tương tác để tránh xung đột xảy ra và tiếp tục tương tác khi điều kiện thuận lợi.

Hãy nêu một ví dụ về một kỹ thuật hoặc hoạt động mà Thầy/Cô đã sử dụng gần đây với học sinh của mình giúp các em làm việc hợp tác hoặc cộng tác

TL: Trong bài dạy: Dấu hiệu chia hết cho 5.

Tôi giúp các em phát hiện và chiếm lĩnh kiến thức tìm ra được dấu hiệu cơ bản để chia hết cho 5 xong. tôi đặt ra vấn đề

Các chữ số tận cùng chia hết cho 5 và chữ số tận cùng chia hết cho 2 có gì giống và khác nhau? Dựa vào đó em hãy tìm dấu hiệu chia hết cho 2 và 5.

Yêu cầu các em thảo luận nhóm 2.

CHHãy mô tả ngắn gọn các đặc điểm của kỹ thuật hoặc hoạt động hợp tác hoặc cộng tác

TL Hợp tác có đặc trưng là học sinh làm việc với những người khác để đạt được mục tiêu chung, thường là có rất nhiều sự hỗ trợ của giáo viên.

Cộng tác là hợp tác mở rộng

17. Bài tập liên hệ cá nhân

CHHãy liên hệ việc dạy học của Thầy/Cô và cách tiếp cập kiến tạo trong giảng dạy. Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm về điều gì?

TL Các phương pháp dạy học kiến tạo trong dạy toán tiểu học

18. Bài tập về Dạy - học tích hợp

CHTheo Thầy/Cô, những môn học nào có thể tích hợp hay liên kết kiến thức, thông tin được với nhau,?

TL Tiếng Việt, tự nhiên xã hội, lịch sử, địa lí...

CHHãy nêu cụ thể những kiến thức, nội dung có thể tích hợp hoặc liên kết với nhau ở những môn học này.

TL Về quê hương, vùng miền, địa lý, văn hóa, lịch sử...

19. Bài tập về Kỹ năng tư duy

CHHãy liệt kê 3 chiến lược mà Thầy/Cô hiện đang sử dụng hoặc có thể sử dụng trong giảng dạy để khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng tư duy bậc cao như khả năng so sánh, đánh giá, đặt giả thiết, và sáng tạo sản phẩm.

TL Chiến lược 1: hướng dẫn học sinh ghi nhớ kiến thức cần thiết.

Chiến lược 2: vận dụng kiến thức vừa học để làm các bài tập cụ thể.

Chiến lược 3: vận dụng kiến thức vừa học vào cuộc sống thực tế.

20. Kiểm tra và Đánh giá

CHVề việc sử dụng các phương pháp và kỹ thuật dạy học PTNL trong việc dạy học của Thầy/Cô:

Liệt kê 3 điều mà Thầy/Cô muốn tìm hiểu thêm.

TL Điều 1: kĩ thuật kiểm tra đánh giá theo hướng PTNL

Điều 2: các nguyên tắc ra đề kiểm tra đánh giá theo hướng PTNL

Điều 3: các căn cứ để thực hiện kiểm tra đánh giá theo hướng PTNL

CHKéo các đặc điểm từ cột giữa sang các cột bên phải hoặc bên trái

TL

CTGDPT cũ

CTGDPT mới

Lấy gv làm trung tâm

Chuyển giao kiến thức mọi người cần biết

Học tập trên SGK

Phương pháp. qui định sẵn

Hs tuân thủ ..theo gv

Học tập hợp tác

Đánh giá kiến thức

Học tập trungtạo kiến thức

Chương trình học cụ thể

Kỳ vọng. học sinh

Lấy người học làm trung tâm

Tích hợp kiến thức- kn và thái độ

Học tập dựa trên .tích cực học sinh

Phương pháp. linh hoạt

Học tập trung.. giải quyết vấn đề

Việc dạy học.. hiểu biết của học sinh

Đánh giá kiến thức.ứng dụng

Học tập được.thực tế

Học tập có tính hợp tác

Phương pháp..quyết định

21. Phương pháp và kỹ thuật dạy học

Hoạt động ôn tập

Kéo định nghĩa ở cột bên phải vào thuật ngữ thích hợp.

Cách tiếp cận

Các nguyên tắc..môi trường giáo dục

Phương pháp

Một tập hợp.mục tiêu bài học

Kĩ thuật

Các hoạt động cụ thể. bài học

Khám phá

Các phương pháp nghiên cứu

Để ôn lại hiểu biết của bạn về một số năng lực và kỹ năng quan trọng được phát huy thông qua học tập tích cực, hãy hoàn thành hoạt động sau đây.

Kéo thả phần Định nghĩa ở cột bên phải đến Năng lực / Kỹ năng phù hợp.

Tư duy phản biện

Làm việc theo nhóm

Phân tích

Tổ chức

Trình bày

Suy nghĩ .. khái niệm mới

Hợp tác .mục tiêu chung

Bóc tách nhiệm vụ

Đáp ứng.mục tiêu

Trình bày.cải thiện thông tin

DỰ ÁN

Liệt kê 3 lợi ích đối với học sinh khi học tập qua dự án.

Lợi ích 1: liên kết tư duy và học tập

Lợi ích 2: liên kết kiến thức với thực tiễn

Lợi ích 3:đánh giá kết quả học tập chính xác và hệ thống

Liệt kê 3 thách thức tiềm ẩn đối với học sinh khi hoàn thành dự án

Thách thức 1: tập trung kiến thức vừa học một cách lôgic

Thách thức 2: kỹ năng quan sát và phân tích nhanh nhẹn

Thách thức 3: tổng hợp kiến thức rộng cần phải chắt lọc

TRUY VẤN

1. Trả lời câu hỏi:Hãy nêu 3 cách mà hoạt động truy vấn có thể thúc đẩy sự phát triển và sử dụng các kỹ năng tư duy bậc cao.

- Cách 1: Phương pháp truy vấn yêu cầu Hs tự đặt ta vấn đề

- Cách 2: Hoạt động truy vấn đòi hỏi học sinh sử dụng các quá trình và kỹ năng tư duy khác nhau

- Cách 3: Hoạt động truy vấn đòi hỏi Hs phải phân tích, đánh giá và suy nghĩ độc lập

2. Trả lời câu hỏi:Hãy nêu một câu hỏi mà những kiến thức về phương pháp truy vấn gợi cho Thầy/Cô?

- Phương pháp truy vấn áp dụng được với những đối tượng Hs nào?

HỌC TẬP DỰA TRÊN VẤN ĐỀ

1. Trả lời câu hỏi:Hãy nêu 3 lợi ích của việc học tập dựa trên vấn đề đối với giáo viên

- Lợi ích 1: Phát huy tính tích cực, chủ động trong học tập

- Lợi ích 2: Được sớm tiếp cận những vấn đề thực tiễn

- Lợi ích 3: Được rèn luyện các kỹ năng cần thiết

2. Trả lời câu hỏi:Liên hệ với việc dạy học của Thầy/Cô, hãy suy nghĩ về cách Thầy/Cô có thể sử dụng để thúcđẩy việc học tập dựa trên vấn đề và lý do cho việc này

- Để thúc đẩy việc học tập dựa trên vấn đề giáo viên cần tìm tòi, xây dựng những vấn đề lý thú phù hợp với môn học và thời gian cho phép, biết cách xử lý khéo léo những tình huống diễn ra trong thảo luận

3. Trả lời câu hỏi:Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô làm như vậy?

- Học tập dựa trên vấn đề thường có cấu trúc chặt chẽ hơn phương pháp dự án và bao gồm các bước được quy định cụ thể được thực hiện trong quá trình xác định và giải quyết vấn đề.

KHÁM PHÁ

1. Trả lời câu hỏi:Hãy giải thích ngắn gọn vì sao Khám phá có hướng dẫn lại phù hợp với học sinh tiểu học hơn là Khám phá độc lập?

Khám phá có hướng dẫn phù hợp với học sinh tiểu học hơn vì:

* Trong khám phá có hướng dẫn, giáo viên bắt đầu với sự hướng dẫn trực tiếp để sửa đổi và thu hút sự chú ý của học sinh đối với thông tin tiền đề và đưa ra các nguyên tắc hướng dẫn. Điều này cho phép học sinh có kiến thức nền tảng và kỹ năng để khai thác tối đa các cuộc tìm hiểu tiếp theo. Thay vì giải thích cách giải quyết vấn đề hoặc tình huống trong ví dụ đã cho, giáo viên cung cấp tài liệu thích hợp và khuyến khích học sinh quan sát, dự đoán và đề xuất giải pháp, thử nghiệm giải pháp. Phương pháp này tương tự như phương pháp học tập Giải quyết Vấn đề.

* Khám phá có hướng dẫn giúp học sinh:

- Phát triển kỹ năng thông qua các hoạt động khuyến khích mạo hiểm, giải quyết vấn đề và sự kiên trì

- Làm việc theo tốc độ của riêng họ

- Tổng hợp kiến thức cũ và kiến thức mới

- Phân tích và diễn giải thông tin thay vì học thuộc lòng các câu trả lời đúng

LỚP HỌC ĐẢO NGƯỢC

1. Trả lời câu hỏi:Nêu cảm nhận của Thầy/Cô nếu sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược với học sinh của mình.

Nếu sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược với học sinh của mình, tôi nghĩ kết quả đạt được không cao

2. Trả lời câu hỏi:Giải thích ngắn gọn lý do tại sao Thầy/Cô cảm thấy như vậy khi sử dụng phương pháp lớp học đảo ngược.

Vì học sinh của tôi thuộc vùng miền núi, nhà các em chưa có điều kiện trang bị máy vi tính và mạng Internet

CÔNG NÃO (ĐỘNG NÃO, TIA CHỚP)

1. Trả lời câu hỏi:Xác định 3 đặc điểm về vai trò của giáo viên trong việc sử dụng kỹ thuật Công não (Động não, Tia chớp)

- Đặc điểm 1: Giáo viên cần xây dựng các câu hỏi khơi gợi một cách cẩn thận để đảm bảo rằng học sinh được khuyến khích phát huy cả tư duy bậc cao cũng như tư duy bậc thấp

- Đặc điểm 2: Cần khuyến khích học sinh phản hồi nhanh chóng và tất cả các ý kiến đều được chấp nhận mà không bị chỉ trích

- Đặc điểm 3: Việc ghi lại các ý tưởng là rất quan trọng. Giáo viên có thể ghi lại lên bảng dưới dạng gạch đầu dòng.

KWL/KWHL

1. Trả lời câu hỏi:Hãy liệt kê 3 cách mà KWHL khuyến khích học sinh tham gia vào tư duy bậc cao

- Cách 1: KWHL khuyến khích Hs cá nhân hóa việc học của mình

- Cách 2: KWHL khuyến khích Hs lập kế hoạch học tập một cách có hệ thống

- Cách 3: KWHL giúp Hs tham gia vào việc xác định các mục tiêu học tập

MẢNH GHÉP

1. Trả lời câu hỏi:Hãy liệt kê 3 đặc điểm trong video minh hoạ năng lực hợp tác của học sinh

- Đặc điểm 1: Trong khi học sinh vẽ biển báo các em đã có sự hợp tác, góp ý cho bạn khi vẽ

- Đặc điểm 2: Khi nhận xét về bài làm, từng bạn trong nhóm chia sẻ về hình bạn làm được

- Đặc điểm 3: Học sinh có sự trao đổi hỏi - đáp với nhau trong khi thảo luận bài làm

2. Trả lời câu hỏi:Từ kiến thức và kinh nghiệm của bản thân, hãy cho biết 3 cách mà giáo viên có thể hỗ trợ học sinh tham gia tích cực vào nhóm chuyên gia

- Cách 1: Động viên những học sinh hoạt động tốt

- Cách 2: Quan sát, gợi ý, tư vấn cho học sinh kịp thời

- Cách 3: Cung cấp tài liệu liên quan để học sinh nghiên cứu

HỎI ĐÁP ĐỐI ỨNG

1. Trả lời câu hỏi:Hãy nêu một thách thức Thầy/Cô cho rằng giáo viên sẽ gặp phải khi sử dụng kỹ thuật Hỏi - Đáp đối ứng và giải thích ngắn gọn tại sao.

- Vấn đề học sinh hỏi xa quá với nội dung bài học mà chính người giáo viên chưa thể giải đáp được

HỘI THOẠI CÓ HƯỚNG DẪN

1. Trả lời câu hỏi:Hãy nêu 3 đặc điểm của kỹ thuật Hội thoại có hướng dẫn minh hoạ cho tư duy bậc cao.

- Kỹ thuật 1: Hội thoại có hướng dẫn là một hình thức thảo luận, trong đó học sinh được khuyến khích trao đổi hiểu biết riêng của mình, thảo luận và đưa ra ý nghĩa của nội dung

- Kỹ thuật 2: Hội thoại có hướng dẫn có thể diễn ra giữa giáo viên và học sinh hoặc giữa học sinh với nhau. Những cuộc trò chuyện này có thể xuất hiện thông qua việc đặt câu hỏi đối ứng

- Kỹ thuật 3: Trong các cuộc trò chuyện hướng dẫn giữa học sinh với học sinh, trọng tâm là các câu hỏi do học sinh đặt ra, trả lời câu hỏi của nhau và học sinh phản hồi câu trả lời của nhau.

22. Câu hỏi kiểm tra cuối khóa

CÂU HỎI CHUNG

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

CTGDPT 2018 yêu cầu các trường phổ thông thực hiện các phương pháp giáo dục mới với quan điểm dạy học .. .

Trả lời: phát triển năng lực

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong CTGDPT 2018, học sinh được khuyến khích trở thành những người tham gia vào quá trình học tập của chính mình

Đâp án: tích cực

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong dạy học phát triển năng lực, học sinh:

a) chủ yếu ngồi và nghe giáo viên

b) chủ yếu học cùng với cả lớp

c) đôi khi tham gia vào các hoạt động nhóm nhỏ

d) thường đưa ra lựa chọn và chia sẻ ý tưởng của riêng họ

Đâp án: d)

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Vai trò của giáo viên trong dạy học phát triển năng lực là chú trọng vào việc học của học sinh bằng cách đưa ra nhiều cách học khác nhau

a) Đ b) S

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Học tập phân hóa hiệu quả nhất diễn ra khi:

1. Học sinh có thể tự do lựa chọn nhiệm vụ để hoàn thành.

2. Học sinh gặp khó khăn trong học tập được dạy ở các lớp riêng với học sinh khác.

3. Cường độ và tiến độ của các nhiệm vụ học tập thì khác nhau để đáp ứng sự khác biệt giữa các học sinh.

4. Các bài học được lên kế hoạch để bao gồm nhiều hoạt động khác nhau nhất có thể.

Đâp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Học tập. diễn ra khi học sinh có cơ hội và được khuyến khích tạo kết nối giữa thông tin nội môn và giữa các môn học khác nhau.

Đâp án: tích hợp

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong dạy học phát triển năng lực, giáo viên tạo cơ hội cho học sinh học theo nhiều cách

Đáp án: khác nhau

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

a. Theo dạy học phát triển năng lực, giáo viên:

b. Linh hoạt trong việc lựa chọn nội dung phù hợp với học sinh

c. Thực hiện đúng kế hoạch giáo dục quy định

d. Chú trọng vào việc đạt được kết quả cuối cùng

e. Kiểm soát cách học sinh tham gia vào các hoạt động

Đáp án: a)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Dạy học phát triển năng lực:

a. nhấn mạnh vai trò của giáo viên

b. nhấn mạnh rằng học sinh phải đạt được kết quả xác định trước

c. tạo cho mọi học sinh cơ hội tốt nhất để thành công

d. chủ yếu chú trọng vào kết quả cuối cùng

Đáp án: c)

CÂU HỎI VỀ PHẨM CHẤT

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những đặc điểm tốt thể hiện ở thái độ và hành vi của con người được gọi là .

Đâp án: phẩm chất

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Phẩm chất nhân ái được thể hiện rõ nhất trong:

a) bảo vệ di sản văn hóa của đất nước

b) tham gia vào công việc ở trường và cộng đồng

c) tôn trọng sự khác biệt ở mọi người

d) mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình trước mặt người khác

Đáp án: c

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau hoặc trả lời cho câu hỏi

Phẩm chất chăm chỉ có đặc trưng rõ nhất trong:

a) có ý chí vượt khó để đạt kết quả tốt

b) tham gia vào các hoạt động nhằm thúc đẩy các giá trị và truyền thống

c) hoàn thành nghĩa vụ với người thân và gia đình

d) mạnh dạn bày tỏ ý kiến của mình trước mặt người khác

Đáp án: a)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau hoặc trả lời cho câu hỏi

Phẩm chất trách nhiệm có đặc trưng rõ nhất trong:

a) thông cảm và sẵn sàng giúp đỡ người khác

b) Sử dụng kiến thức và kỹ năng đã học ở trường vào cuộc sống và học tập hàng ngày

c) tự giác tuân thủ các quy tắc và quy định

d) tham gia vận động người khác phát hiện và đấu tranh với các hành vi không trung thực

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Sự phát triển các phẩm chất gắn liền với sự phát triển các chung.

Đâp án: năng lực

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Thông qua sự phát triển các phẩm chất, học sinh trở nên có khả năng hơn để chịu .. cho các hành vi và phản ứng của mình đối với người khác.

Đáp án: trách nhiệm

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Các phẩm chất được phát triển tốt nhất thông qua việc luyện tập và lặp lại

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Các phẩm chất được phát triển qua quan sát và bắt chước các hành động và phản ứng của người khác

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Giáo viên tạo điều kiện phát triển các phẩm chất khi họ:

a) phạt học sinh không thể hiện các phẩm chất

b) là những hình mẫu tích cực về phẩm chất trong cuộc sống thực

c) luyện tập để học sinh ghi nhớ những phẩm chất

d) lờ đi quan điểm riêng của học sinh

Đáp án: b)

CÂU HỎI VỀ NĂNG LỰC

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những thuộc tính cá nhân được hình thành và phát triển bởi những phẩm chất sẵn có và quá trình học tập, rèn luyện, giúp chúng ta huy động tổng hợp kiến thức, kỹ năng và các thuộc tính cá nhân khác như sở thích, niềm tin, ý chí để thực hiện thành công một loại hoạt động nào đó được gọi là những .

Đáp án: năng lực

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những học sinh là người học .có thể tự tin bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình và tự chịu trách nhiệm về việc học của mình

Đáp án: tự chủ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những học sinh học tập thành công có , động lực và khả năng quản lý bản thân giúp việc học tập dễ dàng hơn.

Đáp án: kiến thức

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Những người học tự chủ và tự học biết rằng việc học đôi khi rất khó khăn và có những cách nhìn nhận vấn đề khác nhau.

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Để thành công, học sinh không cần thiết phải có kiến thức về bản thân và cách học.

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Cách thức tổ chức các hoạt động học tập ảnh hưởng đến động cơ và sự tham gia của.

Đáp án: học sinh

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Học sinh có nhiều khả năng có động lực để tập trung và cải thiện việc học của mình khi:

a) giáo viên sử dụng nhất quán các phương pháp bằng lời nói và mô hình hóa

b) học sinh nhận được phản hồi tích cực, rõ ràng và mang tính xây dựng về công việc của họ

c) giáo viên chú trọng vào những sai sót và lỗi của học sinh

d) học sinh ghi nhớ và sao chép thông tin

Đáp án: b)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Người học tự học cần quản lý bản thân để luôn tập trung và không bị phân tâm; để quản lý cảm xúc, thái độ và hành vi của họ, và để .. khi đối mặt với những thách thức.

Đáp án: vững chí

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Vai trò của giáo viên trong dạy học phát triển năng lực là chú trọng vào việc học của trẻ bằng cách đưa ra nhiều cách học khác nhau

a) Đ b) S

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Để bồi dưỡng tốt nhất năng lực tự chủ và tự học, giáo viên nên:

a) dạy học sinh những thông tin cần thiết

b) dạy học sinh các chiến lược và kỹ năng học tập

c) tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch chương trình giáo dục

d) thường xuyên kiểm tra đánh giá học sinh

Đáp án: b)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực tự chủ và tự học, một đặc điểm của việc tự điều chỉnh cảm xúc, thái độ và hành vi của một người là:

a) biết cách khẳng định và bảo vệ các quyền và nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật

b) tìm các giải pháp khác nhau cho vấn đề chính

c) sẵn sàng đón nhận, quyết tâm và vượt qua những thử thách trong học tập và cuộc sống

d) xem xét và điều chỉnh kế hoạch học tập, bổ sung khi cần thiết

Đáp án: c)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực tự chủ và tự học, một đặc điểm liên quan đến tự học và tự hoàn thiện là:

a) nhận ra sai lầm và điều chỉnh sai sót, tích cực tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác

b) sẵn sàng đón nhận và quyết tâm vượt qua những thử thách trong học tập và cuộc sống

c) thực hiện các nhiệm vụ khác nhau với các yêu cầu khác nhau

d) biết cách khẳng định và bảo vệ các quyền và nhu cầu cá nhân phù hợp với đạo đức và pháp luật

Đáp án: a)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Quá trình truyền, nhận và xử lý thông tin giữa mọi người với mục đích đạt được các mục tiêu hoặc kết quả cụ thể được gọi là .

Đáp án: giao tiếp

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Nếu thầy/cô muốn kiểm tra kiến thức và khả năng hiểu của học sinh, thầy/cô có thể hỏi các câu hỏi . vì thầy/cô đang mong đợi một câu trả lời cụ thể

Đáp án: đóng

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Những câu hỏi mà có nhiều phương án trả lời khả dĩ và yêu cầu học sinh phải suy nghĩ và giải thích ý kiến của mình được gọi là câu hỏ ..

Đáp án: mở

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Giáo viên giúp học sinh tham gia và học hỏi khi họ hội thoại với học sinh và hỏi và trả lời các.............. của học sinh.

Đáp án: câu hỏi

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Những câu hỏi hay giúp học sinh xác định được những lỗ hổng kiến thức của họ.

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Khả năng tham gia tích cực với những người khác để đạt được các mục tiêu chung được gọi là

Đáp án: hợp tác

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Cộng tác:

a) giống như hợp tác

b) bao gồm việc đàm phán các ý tưởng khác nhau và đạt được sự đồng thuận

d) bao gồm việc thống nhất với quan điểm của người khác

e) là giúp đỡ người khác đạt được mục tiêu của họ

Đáp án: b)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giao tiếp và hợp tác, một đặc điểm của khả năng thiết lập và phát triển các mối quan hệ xã hội là:

a) hiểu nhiệm vụ của nhóm và những trách nhiệm

b) theo dõi tiến độ hoàn thành công việc của các thành viên trong nhóm

c) nhận biết và hòa giải những khác biệt và mâu thuẫn với những người khác

d) có một số hiểu biết về các quốc gia khác nhau trên thế giới

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Từ được sử dụng trong các tình huống khi không có giải pháp tức thời rõ ràng gọi là

Đáp án: vấn đề

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Khả năng tạo ra công việc giàu trí tưởng tượng, nguyên bản và hữu ích được gọi là ..

Đáp án: sáng tạo

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Khả năng đưa ra nhận xét về tầm quan trọng của điều gì đó được nhiều người biết đến nhất là khả năng:

a) soạn thảo công phu

b) phân tích

c) logic

d) đánh giá

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Giải quyết vấn đề thành công diễn ra khi:

a) các giải pháp đầu tiên nghĩ ra được nhanh chóng thực hiện

b) nhiều giải pháp khả thi được xác định và thảo luận

c) các giải pháp khả thi được thực hiện mà không có kế hoạch hành động

d) giải pháp tiềm năng sáng tạo nhất được thông qua

Đáp án: b)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau

Trong CTGDPT 2018, các yêu cầu cần đạt về năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của khả năng thiết kế và tổ chức hoạt động là:

a) không chấp nhận dễ dàng thông tin một chiều

b) đưa ra giải pháp cho các vấn đề

c) xác định thông tin và ý tưởng mới và phức tạp từ các nguồn khác nhau

d) biết phân công nhiệm vụ phù hợp cho các thành viên tham gia hoạt động

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong CTGDPT 2018, yêu cầu cần đạt đối với năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, một đặc điểm của tư duy độc lập là:

a) đặt các câu hỏi khác nhau về các sự vật và hiện tượng khác nhau

b) đánh giá tính phù hợp hoặc không phù hợp của các kế hoạch

c) phân tích và xác định các tình huống có vấn đề

d) phân tích các nguồn thông tin độc lập để xác định xu hướng của các ý tưởng mới

Đáp án: a)

CÁC CÂU HỎI VỀ THUYẾT HỌC TẬP KIẾN TẠO

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Phương pháp học tập kiến tạo chú trọng vào:

a) học thuộc lòng và nhắc lại

b) tư duy và thông hiểu

c) các kỹ năng cơ bản

d) sự phụ thuộc vào tư liệu sách giáo khoa

Đáp án: b)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Học tập có ý nghĩa được thực hiện khi:

a) học sinh được khuyến khích tư duy và tương tác với những HS khác

b) học sinh được khuyến khích làm theo và hoàn thành phiếu học tập

c) giáo viên tập trung vào các kỳ thi và kiểm tra

d) giáo viên quyết định học sinh làm gì và làm như thế nào

Đáp án: a)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Thuyếtchú trọng vào vai trò tích cực của người học trong việc phát triển sự hiểu biết của bản thân về thế giới xung quanh.

Đáp án: Kiến tạo

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Nhà lý thuyết kiến tạo người Pháp, người đã xác định rằng tư duy trở nên phức tạp hơn khi chúng ta sắp xếp thông tin thành các sơ đồ là:

a) Vygotsky

b) Bruner

c) Piaget

d) Pavlov

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Lý thuyết của Piaget xác định tầm quan trọng của việc người học được .. tham gia vào quá trình học tập thông qua các trải nghiệm thực tế.

Đáp án: tích cực

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Lý thuyết của Vygotsky nhấn mạnh tầm quan trọng của tương tác . đối với việc học của học sinh.

Đáp án: xã hội

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Vùng phát triển gần (ZPD) được định nghĩa là:

a) vùng mà người học có khả năng thực hiện một nhiệm vụ và tự giải quyết vấn đề với sự trợ giúp.

b) Vùng mà người học có khả năng thực hiện một nhiệm vụ và tự giải quyết vấn đề mà không cần trợ giúp

c) Vùng giữa những gì một người học chỉ có thể làm với sự hỗ trợ của những người khác và những gì họ không thể làm với sự trợ giúp

d) Vùng giữa những gì một người học có thể làm một cách độc lập và những gì họ chỉ có thể làm với sự hỗ trợ của những người khác

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Phương pháp giàn giáo được định nghĩa tốt nhất là:

a) Sự hỗ trợ chiến lược cho việc học tập được tăng lên khi học sinh trở nên có năng lực hơn

b) Sự hỗ trợ chiến lược cho việc học tập cho phép học sinh hoạt động độc lập hơn.

c) Sự hỗ trợ chiến lược cho việc học để kiểm tra học sinh theo định kỳ để đảm bảo các em trở nên có năng lực hơn

d) Sự hỗ trợ chiến lược cho việc học tập tập trung vào việc củng cố những gì học sinh đã biết.

Đáp án: b)

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Thảo luận và tham gia vào các cuộc trò chuyện có hướng dẫn với học sinh là một ví dụ về phương pháp giàn giáo.

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Các lý thuyết kiến tạo nhấn mạnh rằng . diễn ra khi nó được xây dựng dựa trên những gì học sinh đã biết và hiểu.

Đáp án: việc học tập

CÁC CÂU HỎI VỀ TƯ DUY

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Thang đo Bloom định nghĩa quá trình nhận thức kết hợp với Vận dụng là:

a) Chia nhỏ thông tin thành các phần và xác định các phần liên quan với nhau như thế nào.

b) Tổ chức lại các yếu tố thành một cấu trúc mới

c) Đưa ra đánh giá dựa trên các giá trị của một quá trình

d) Sử dụng một quy trình trong một tình huống cụ thể.

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong thang đo Bloom các động từ dẫn được kết hợp tốt nhất với sự hiểu biết là:

a) phân loại, tóm tắt, mô tả

b) tóm tắt, thực hành, áp dụng

c) mô tả, quyết định, dự đoán

d) phân loại, tổng hợp, thiết kế

Đáp án: a)

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Tư duy bậc thấp đòi hỏi người học vận dụng thông tin và ý tưởng, đánh giá và tạo ra ý nghĩa mới.

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Để giúp học sinh phát triển sự hiểu biết sâu sắc, giáo viên phải dạy cả kỹ năng tư duy bậc thấp và kỹ năng tư duy bậc cao

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Tư duy bậc cao được phát huy khi giáo viên đặt các câu hỏi .. phù hợp

Đáp án: thử thách (một số học viên có thể ghi đáp án đúng là mở)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Việc dạy và học trong CTGDPT mới tập trung vào:

a) nhớ lại, thực hành và tái tạo thông tin

b) tư duy, thực hành và đánh giá

c) ghi nhớ, lặp lại, giao tiếp

d) giao tiếp, tư duy và giải quyết vấn đề

Đáp án: d)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong phương pháp dạy học tích cực:

a) đánh giá thực hiện ở cuối một bài học

b) đánh giá được lồng vào các phương pháp và kỹ thuật dạy và học

c) đánh giá được thiết kế sau khi giáo án đã được thiết kế

d) đánh giá thực hiện không thường xuyên

Đáp án: b)

CÁC CÂU HỎI VỀ PHƯƠNG PHÁP

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong giáo dục phát triển năng lực, GV phải lựa chọn .. và kỹ thuật giúp HS đạt được các mục tiêu của bài học và hỗ trợ HS phát triển theo tốc độ và trình độ của các em

Đáp án: phương pháp

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong phương pháp dạy học tích cực:

a) đánh giá thực hiện ở cuối một bài học

b) đánh giá được lồng vào các phương pháp và kỹ thuật dạy và học

c) đánh giá được thiết kế sau khi giáo án đã được thiết kế

d) đánh giá thực hiện không thường xuyên

Đáp án: b)

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Các phương pháp dạy học là:

a) các hoạt động cụ thể được sử dụng trong một bài học để giúp học sinh đạt được các mục tiêu bài học

b) các nguyên tắc lý thuyết và niềm tin về việc dạy và học

c) một tập hợp các quy trình dựa trên một cách tiếp cận cụ thể để dạy và học giúp học sinh đạt được các mục tiêu bài học

d) các phương pháp tiếp cận lý thuyết được áp dụng trong môi trường giáo dục

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Phương pháp điều tra thúc đẩy HS tham gia vào việc học

Đáp án: một cách tích cực

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong quá trình điều tra, tư duy phản biện bao gồm năng lực và kỹ năng để:

a) diễn giải sự hiểu biết về cách hoàn thành một nhiệm vụ

b) lập kế hoạch, thiết lập và đạt được các mục tiêu

c) sử dụng nhiều nguồn lực để cải thiện thông tin

d) phân tích, tổng hợp và áp dụng thông tin vào các khái niệm mới

Đáp án: d)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong tất cả các cuộc điều tra, GV phải thúc đẩy tư duy ...

Đáp án: bậc cao

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Các phương pháp học tập dự án, truy vấn, dựa trên vấn đề, khám phá và lớp học đảo ngược đều yêu cầu học sinh tham gia vào

Đáp án: các cuộc điều tra

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong học tập dựa trên , học sinh học tập thông qua việc giải quyết một vấn đề mà thường không có phương án đúng duy nhất.

Đáp án: vấn đề

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Học tập dựa trên vấn đề là tên được đặt cho các bài tập toán học mà thường chỉ có một câu trả lời đúng và chỉ có một cách để thực hiện.

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Trong mô hình truy vấn 6 giai đoạn được sử dụng phổ biến, giai đoạn thứ ba Sắp xếp bao gồm:

a) phân tích, so sánh và hiểu thông tin

b) ghi chép thông tin

c) hình thành và điều chỉnh câu hỏi

d) phản ánh, điều chỉnh và trả lời các câu hỏi

Đáp án: a)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong học tập Khám phá, vấn đề hoặc tình huống được trình bày cho học sinh giáo viên trình bày lý thuyết hoặc thông tin chính. Mục đích là để học sinh tự khám phá cách học mới.

Đáp án: trước khi

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong lớp học ., giờ học trên lớp và làm bài tập về nhà được đổi cho nhau.

Đáp án: đảo ngược

CÁC CÂU HỎI VỀ KỸ THUẬT

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

là một kỹ thuật khuyến khích học sinh nhanh chóng tạo ra và chia sẻ ý tưởng về một chủ đề.

Đáp án: Động não

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Sơ đồ tư duy là:

a) một công cụ thính giác để tổ chức thông tin

b) một công cụ trực quan để tổ chức các ý tưởng và khái niệm

c) một phương pháp giảng dạy

d) một phương pháp đánh giá việc học tập của học sinh

Đáp án: b)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong một biểu đồ KWL, W xác định những gì học sinh .

Đáp án: muốn biết

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Trong một biểu đồ KWHL, L xác định những gì học sinh .

Đáp án: đã học

Chọn một phương án trả lời thích hợp nhất với câu sau.

Kỹ thuật hội thoại có hướng dẫn khiến học sinh phải:

a) làm việc trong các nhóm chuyên gia để xác định thông tin và sau đó dạy cho các học sinh khác.

b) thảo luận và ghi lại các ý tưởng trên biểu đồ trực quan

c) thảo luận ý kiến thông qua đặt câu hỏi, lắng nghe và trả lời lẫn nhau

d) chia sẻ ý kiến với cả lớp để trả lời câu hỏi của giáo viên

Đáp án: c)

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Kỹ thuật . yêu cầu học sinh làm việc trong các nhóm chuyên gia để xác định thông tin và sau đó dạy cho các học sinh khác.

Đáp án: mảnh ghép

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Kỹ thuật khăn trải bàn đòi hỏi các nhóm nhỏ học sinh ghi lại và chia sẻ ý kiến của mình về một chủ đề, phân tích các ý tưởng và ghi lại các ý tưởng mà tất cả các em đều nhất trí.

a) Đ b) S

Đáp án: a) Đ

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

đối ứng là một kỹ thuật khuyến khích học sinh phát triển các kỹ năng đặt câu hỏi, lập luận, hiểu và suy nghĩ sâu hơn về những gì các em đang học.

Đáp án: Đặt câu hỏi

Chọn Đ nếu câu đúng và chọn S nếu câu sai

Hội thoại có hướng dẫn, học sinh và giáo viên đặt câu hỏi cho nhau và trả lời câu hỏi.

a) Đ b) S

Đáp án: b) S

Điền từ hoặc cụm từ thích hợp nhất với câu sau.

Tư duy, Ghép cặp, Chia sẻ là một kỹ thuật khuyến khích học sinh .. và chia sẻ ý kiến với người khác

Đáp án: hội thoại

nguồn:hoatieu.vn


Tổng số điểm của bài viết là: 43 trong 12 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Video liên quan