Vở bài tập địa lý lớp 6 bài 5 năm 2024

1.<rect fill="

fff" height="402" id="canvas_background" width="582" x="-1" y="-1"> <g display="none" height="100%" id="canvasGrid" overflow="visible" width="100%" x="0" y="0"> <rect fill="url(

gridpattern)" height="100%" stroke-width="0" width="100%" x="0" y="0"> </rect></g> </rect> <ellipse cx="312.5" cy="206.5" fill="

fff" id="svg_1" rx="181.5" ry="191.5" stroke="

000" stroke-width="1.5"> <line fill="none" id="svg_2" stroke="

000" stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" stroke-width="1.5" x1="193" x2="431" y1="62" y2="62"> <line fill="none" id="svg_3" stroke="

000" stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" stroke-width="1.5" x1="149" x2="477" y1="125" y2="127"> <line fill="none" id="svg_4" stroke="

000" stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" stroke-width="1.5" x1="137" x2="490" y1="251" y2="253"> <line fill="none" id="svg_6" stroke="

000" stroke-linecap="undefined" stroke-linejoin="undefined" stroke-width="1.5" x1="172" x2="456" y1="328" y2="326"> <text fill="

000000" font-family="Helvetica, Arial, sans-serif" font-size="24" id="svg_8" stroke="

000" stroke-width="0" text-anchor="start" transform="matrix(1,0,0,0.9794238575201462,0,7.189300071064849) " x="273" xml:space="preserve" y="42">Đới lạnh</text> <text fill="

000000" fill-opacity="null" font-family="Helvetica, Arial, sans-serif" font-size="24" id="svg_10" stroke="

000" stroke-opacity="null" stroke-width="0" text-anchor="start" x="243" xml:space="preserve" y="94">Đới ôn hoà</text> <text fill="

000000" fill-opacity="null" font-family="Helvetica, Arial, sans-serif" font-size="24" id="svg_12" stroke="

000" stroke-opacity="null" stroke-width="0" text-anchor="start" x="225" xml:space="preserve" y="184">Đới nóng</text> <text fill="

000000" fill-opacity="null" font-family="Helvetica, Arial, sans-serif" font-size="24" id="svg_13" stroke="

000" stroke-opacity="null" stroke-width="0" text-anchor="start" x="233" xml:space="preserve" y="288">Đới ôn hoà</text> <text fill="

000000" fill-opacity="null" font-family="Helvetica, Arial, sans-serif" font-size="24" id="svg_15" stroke="

000" stroke-opacity="null" stroke-width="0" text-anchor="start" x="253" xml:space="preserve" y="355">Đới lạnh</text> </line></line></line></line></ellipse>

2. Đới nóng: từ Chí tuyến Bắc -> Chí tuyến Nam

Đới ôn hoà: từ Chí tuyến Bắc -> vòng cực Bắc

từ Chí tuyến Nam -> vòng cực Nam

Đới lạnh: từ vòng cực Bắc -> cực Bắc

từ vòng cực Nam -> cực Nam

Nằm trong bộ tài liệu Giải bài tập VBT Địa lí lớp 5 năm 2023 - 2024, Giải Vở bài tập Địa lí lớp 5 bài 6: Đất và rừng hướng dẫn chi tiết cách giải cho từng bài tập VBT Địa lí 5, giúp các em học sinh nắm chắc các kiến thức môn địa lí lớp 5. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Hướng dẫn giải Vở bài tập Địa lí lớp 5 bài 6 chi tiết cách giải cho từng bài tập cho các em học sinh ôn tập, nắm được các dạng bài tập VBT Địa lý lớp 5. Mời các em cùng tham khảo.

Vở bài tập Địa lí lớp 5 trang 12 Câu 1

Hoàn thành bảng sau:

Loại đất

Phân bố

Đặc điểm

Phe-ra-lít

Màu đỏ hoặc đỏ vàng

Phù sa

Đồng bằng

Trả lời

Hoàn thành bảng

Loại đất

Phân bố

Đặc điểm

Phe-ra-lít

Miền núi

- Màu đỏ hoặc đỏ vàng, thường nghèo mùn.

- Nếu hình thành trên đá badan thì tơi xốp, phì nhiêu.

Phù sa

Đồng bằng

- Màu mỡ

Vở bài tập Địa lí lớp 5 trang 12 Câu 2

Chọn những ý trong các ô chữ chỉ đặc điểm của rừng rồi nối với mỗi vòng tròn ở bên cạnh sao cho phù hợp.

Vở bài tập địa lý lớp 6 bài 5 năm 2024

Trả lời

Nối đặc điểm đúng của rừng với mỗi loại rừng phù hợp:

Vở bài tập địa lý lớp 6 bài 5 năm 2024

Vở bài tập Địa lí lớp 5 trang 12 Câu 3

Đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng nhất

Vai trò của rừng đối với đời sống, sản xuất là:

☐ Điều hòa khí hậu.

☐ Che phủ đất.

☐ Hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột

☐ Cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ.

☐ Tất cả các ý trên.

Trả lời

Vai trò của rừng đối với đời sống, sản xuất là:

☒ Tất cả các ý trên

Vở bài tập Địa lí lớp 5 trang 12 Câu 4

Tại sao chúng ta cần phải bảo vệ, khai thác, sử dụng đất và rừng một cách hợp lí?

Trả lời

Chúng ta cần phải bảo vệ, khai thác, sử dụng đất và rừng một cách hợp lí vì:

- Rừng có vai trò to lớn đối với sản xuất và đời sống của con người, cho ta nhiều sản vật, nhất là gỗ. Rừng có tác dụng điều hòa khí hậu, che phủ đất và hạn chế nước mưa tràn về đồng bằng đột ngột gây lũ lụt.

- Tuy nhiên, rừng nước ta đang bị tàn phá nhiều nên cần phải bảo vệ, khai thác, sử dụng đất và rừng một cách hợp lí.

Tham khảo giải bài tập SGK Địa lí 5 bài 6 tương ứng: Giải bài tập SGK Địa lí 5 bài 6: Đất và rừng. Các lời giải cho từng câu hỏi được trình bày chi tiết các em học sinh có thể tải về và sử dụng.

Trên đây là Giải bài tập VBT Địa lí lớp 5 bài 6 Đất và rừng trang 12. VnDoc.com hy vọng rằng tài liệu Giải Vở bài tập môn Địa lí 5 trên đây sẽ giúp các em học sinh ôn tập kiến thức hiệu quả.