Thả Rông

Khi bạn nhận điện thoại từ một số lạ, nhập để kiểm tra và xem bình luận về số đó

0965251742 1 25/06/2022

liên tục gọi đòi nợ rất phiền.

02549990754 4 25/06/2022

Nhá máy 1s

02456784129 3 25/06/2022

Lừa đảo

02979999958 1 25/06/2022

Nhá máy

02873049568 1 25/06/2022

Vay vdông.

02389991570 2 25/06/2022

Gọi phá nữa đêm

0965118606 1 25/06/2022

Gọi làm phiền

02549993982 3 25/06/2022

Nhá máy LĐ

02999999178 2 25/06/2022

Nhá máy

02856787402 11 25/06/2022

Tiếp tục lại là 1 số nhá máy, nhà nước không có cách nào loại bỏ những số đt chuyên nhá máy khi bị dân báo cáo sao

02873037555 2 25/06/2022

Mình cũng bị gọi giữa trưa, k nghe máy

02389991570 2 25/06/2022

Nhá máy

02873001111 15 25/06/2022

Gọi mik mấy lần .Phiền chết

02873035601 1 25/06/2022

Nháy máy

02873037678 47 25/06/2022

Lừa đảo đấy

0911804870 2 25/06/2022

Nháy máy

02499950221 1 25/06/2022

Nhá náy: 02499950221

02873000211 7 25/06/2022

Tôi cũng nhận đc cuộc gọi từ số máy này

02873000211 7 25/06/2022

Tôi cũng nhận đc cuộc gọi từ số máy này

02549990754 4 25/06/2022

nhá máy 1s

Thông tin website này do cộng đồng đóng góp, vì thế nếu bạn nhận thấy thông tin sai lệch, vui lòng bấm vào đây để yêu cầu xóa bài viết