Bài tập hóa đại cương vô cơ 10 năm 2024

Bài tập hóa đại cương vô cơ 10 năm 2024
Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF

DANH MỤC BÀI VIẾTHide

Cuốn sách “Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF” được biên soạn dựa trên chương trình hoá học THPT hiện hành và đi sâu vào bản chất của môn hoá. Sách cập nhật theo yêu cầu đổi mới học và thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, và gắn với trực quan sinh động, thực tế đời sống để giúp độc giả hiểu bài thật sâu sắc. Cuốn sách cung cấp các bài tập thực tế giúp người đọc nâng cao kỹ năng giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực hoá học. Đây là một tài liệu hữu ích cho các em học sinh ở cấp THPT, phụ huynh của học sinh cũng như là quý đồng nghiệp trong lĩnh vực hoá học.

Tác giả: Quan Hán Thành. Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội. Năm xuất bản: 2019. Trọng lượng: 500gr. Kích thước: 17 x 24 cm. Số trang: 448 trang. Hình thức: Bìa Mềm.

Đọc sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF online miễn phí hoặc tải về dưới dạng PDF theo hướng dẫn. Cuốn sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF của tác giả Tác giả Quan Hán Thành được xuất bản bởi nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Lưu ý: Làm theo hướng dẫn để lấy link tải PDF hoặc link đọc Ebook online free cuốn sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF từ nhà xuất bản Nhà xuất bản NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội.

Bài tập hóa đại cương vô cơ 10 năm 2024
Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF
Bài tập hóa đại cương vô cơ 10 năm 2024
Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF
Bài tập hóa đại cương vô cơ 10 năm 2024
Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF
Bài tập hóa đại cương vô cơ 10 năm 2024
Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF
Bài tập hóa đại cương vô cơ 10 năm 2024
Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF

Tóm Tắt Sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập)

Cuốn sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF là tài liệu tham khảo hữu ích cho các học sinh và phụ huynh liên quan đến môn hoá học. Nội dung cuốn sách được thiết kế nhằm phù hợp với chương trình môn hoá THPT hiện hành và cập nhật theo yêu cầu đổi mới học và thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cuốn sách đặc biệt chú trọng đến trực quan sinh động và thực tế đời sống để giúp các em học sinh hiểu sâu về bản chất của môn hoá học và giải quyết bài tập nhanh chóng.

Đọc Sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) Ebook Online

Nội dung của cuốn sách này được biên soạn sát với chương trình môn hoá THPT hiện hành, đi sâu vào bản chất của môn hoá học, đặc biệt gắn với trực quan sinh động, thực tế đời sống, cập nhật theo yêu cầu đổi mới học và thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Cuốn sách là tài liệu hữu ích không những cho các em học sinh mà còn cả cho quý phụ huynh học sinh và quý đồng nghiệp làm tài liệu tham khảo.

Review sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập)

Cuốn sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF là một tài liệu hữu ích giúp các em học sinh và phụ huynh có thể tự học tốt môn hoá học theo chương trình THPT hiện hành. Nội dung sách được viết sát với kiến thức chính của môn hoá học, giúp người đọc hiểu sâu hơn về bản chất của môn học này. Sách cũng liên kết với thực tế đời sống, giúp học sinh áp dụng kiến thức một cách trực quan và sinh động hơn.

Ngoài ra, cuốn sách còn được cập nhật theo yêu cầu đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của kỳ thi THPT quan trọng. Chất lượng sách được đánh giá cao, nội dung bài tập phong phú và đa dạng, giúp học sinh trau dồi kỹ năng giải đáp các dạng bài chương trình.

Tổng quan, cuốn sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF là một tài liệu hữu ích và đáng đọc cho học sinh và phụ huynh học sinh đang mong muốn tìm hiểu sâu hơn về môn hoá học.

Những Câu Nói Hay Trong Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập)

“Đi sâu vào bản chất của môn hoá học, đặc biệt gắn với trực quan sinh động, thực tế đời sống”

“Cập nhật theo yêu cầu đổi mới học và thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo”

“Cuốn sách là tài liệu hữu ích không những cho các em học sinh mà còn cả cho quý phụ huynh học sinh và quý đồng nghiệp làm tài liệu tham khảo”

“Dựa vào chương trình môn hoá THPT hiện hành”

“Gồm nhiều bài tập phân loại và giải nhanh các dạng bài tập về đại cương và vô cơ”

Bài Học Từ Sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập)

Chúng ta học được những bài học sau từ cuốn sách Phân Loại & Giải Nhanh Hóa Đại Cương & Vô Cơ (Bài Tập) PDF:

1. Cuốn sách được biên soạn theo chương trình môn hoá THPT hiện hành, giúp học sinh dễ dàng tiếp cận và nắm vững kiến thức cơ bản của môn hoá học.

2. Cuốn sách đặc biệt chú trọng đến cách giải nhanh và phân loại các bài tập trong hóa đại cương và vô cơ, giúp học sinh nắm vững kỹ năng giải bài tập phân loại và giải nhanh.

3. Cuốn sách cập nhật theo yêu cầu đổi mới học và thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp học sinh cập nhật kiến thức mới nhất và đáp ứng được yêu cầu của đề thi.

4. Cuốn sách mang tính ứng dụng cao, góp phần giúp học sinh áp dụng kiến thức hóa học vào đời sống, từ đó nâng cao đời sống và kỹ năng sống.

5. Cuốn sách là tài liệu hữu ích không chỉ cho học sinh mà còn cho phụ huynh và giáo viên, giúp họ có đầy đủ tư liệu tham khảo khi giảng dạy và hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập.