quizlet god là gì - Nghĩa của từ quizlet god

quizlet god có nghĩa là

những người tạo ra câu đố cho toàn bộ lớp để sử dụng

Thí dụ

Chết tiệt, bạn đã thực hiện một câu đố trên tất cả các chương được đề cập trong bài kiểm tra.Bạn là vị thần câu đố cuối cùng.