gaycatcher là gì - Nghĩa của từ gaycatcher

gaycatcher có nghĩa là

Bí ẩn giáo phái đồng tính được đặt tên cho khả năng vô lý của họ để bắt những người đồng tính mà không bao giờ phát hành chúng.
Họ thường sử dụng các hoạt động âm nhạc, khiêu vũ và đồng tính nữ để thu hút người đồng tính cho họ.

Thí dụ

Người phỏng vấn: Vì vậy, GayCatcher Bạn nghĩ gì về tất cả người đồng tính?
GayCatcher: Gotta bắt tất cả.