Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

Đề thi học kì 1 lớp 5, Tổng hợp đề thi, đề kiểm tra và đáp án các môn thi học kì 1 lớp 5 năm học 2023 - 2024. Đề thi và đáp án cập nhật nhanh nhất trên thi.tuyensinh247.com

 • Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

  Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 5 - TH số 1 Quảng Hưng 2023 (Có đáp án)

  29/12/2023 14:02 pm Dưới đây đăng tải đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2023 - 2024 trường tiểu học số 1 Quảng Hưng, Quảng Bình có đáp án.
 • Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

  Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán - TH Hộ Đáp 2023

  22/12/2023 14:19 pm Dưới đây là đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2023 - 2024 trường tiểu học Hộ Đáp, các em cùng tham khảo.
 • Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - TH An Ninh

  19/12/2023 09:58 am Đề kiểm tra cuối học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết trường tiểu học An Ninh, huyện Quỳnh Phụ.
 • Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 1 môn Toán lớp 5 - TH An Ninh 2023

  18/12/2023 14:43 pm Đề kiểm tra học kì 1 lớp 5 môn Toán trường tiểu học An Ninh, huyện Quỳnh Phụ năm học 2023 - 2024 có đáp án chi tiết.
 • Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

  Đề thi kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2023 - TH Như Quỳnh

  07/12/2023 15:46 pm Đề thi cuối học kì 1 lớp 5 môn Tiếng Việt trường Tiểu học Như Quỳnh năm học 2023 - 2024 được cập nhật chi tiết dưới đây.
 • Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

  Đề thi cuối kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 - TH Quang Trung 2023

  22/11/2023 13:46 pm Đề kiểm tra cuối kì 1 năm 2022 - 2023 môn Tiếng Việt lớp 5 trường TH Quang Trung, Buôn Hồ, Đắk Lắk có đáp án có đáp án.
 • Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

  Đề thi cuối kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2023 - TH Quang Trung

  22/11/2023 14:11 pm Dưới đây là đề kiểm tra cuối kì 1 năm 2022 - 2023 môn Toán lớp 5 trường TH Quang Trung, Buôn Hồ, Đắk Lắk có đáp án các em tham khảo.
 • Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

  Đề thi cuối kì 1 môn Khoa học lớp 5 - TH Quang Trung 2023

  22/11/2023 11:47 am Dưới đây là đề kiểm tra cuối kì 1 năm học 2022 - 2023 môn Khoa học lớp 5 trường Tiểu học Quang Trung, Buôn Hồ, Đắk Lắk có đáp án.
 • Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

  Đề thi cuối kì 1 môn Sử và Địa lớp 5 - TH Quang Trung 2023

  22/11/2023 11:47 am Dưới đây là đề kiểm tra cuối kì 1 năm 2022 - 2023 môn Sử và Địa lớp 5 trường TH Quang Trung, Buôn Hồ, Đắk Lắk có đáp án.
  Đề kiểm tra môn toán cuối kì 1 lớp 5 năm 2024

Đề thi cuối kì 1 môn Sử và Địa lớp 5 - TH Văn Tiến 2023

21/11/2023 16:48 pm

Đề kiểm tra cuối kì 1 năm học 2022 - 2023 môn Sử và Địa lớp 5 trường TH Văn Tiến, Yên Lạc, Vĩnh Phúc có đáp án chi tiết như sau.