Cách làm bài ielts writing task 2 discuss both views

Ngày hôm nay, JOLO English sẽ hướng dẫn bạn cách viết bài Writing Task 2 dạng Discussion chi tiết và hoàn chỉnh nhất. Dạng bài này đòi hỏi cách viết khác với những dạng đề khác vì bạn sẽ phải thảo luận cả 2 mặt của 1 vấn đề, thay vì đưa ra ý kiến một chiều như thông thường.

Trong bài viết này, các bạn sẽ được hướng dẫn:

 • Cách xác định dạng đề Discuss Both Views
 • Câu hỏi mẫu trong đề IELTS
 • Cấu trúc bài viết chuẩn
 • Bài mẫu
 • Lưu ý về criteria chấm điểm Task Achievement
 • Lưu ý về criteria chấm điểm Coherence and Cohesion
 • Lưu ý về criteria chấm điểm Lexical Resource

Nguyên nhân chủ yếu khiến thí sinh đạt điểm kém ở dạng bài này là do viết bài sai cấu trúc và không hoàn thành mục đích của câu hỏi. Bài viết này sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này và cung cấp bài viết mẫu band 8.

Ngoài ra, chúng ta sẽ cùng điểm lại 2 tiêu chí quan trọng của phần thi Task 2 là Lexical Resource Coherence and Cohesion. Hiểu được cơ chế chấm điểm của các tiêu chí này, bạn sẽ hiểu được cách mà Giám khảo IELTS đánh giá bài làm của bạn, từ đó có thể viết “trúng ý" examiner và ẵm điểm cao.

Cách xác định dạng đề Discuss Both Views

Hãy tham khảo 3 câu hỏi dưới đây và lựa chọn câu nào thuộc dạng Discuss Both Views.

 1. Computers are being used more and more in education and so there will soon be no role for the teacher in education. To what extent do you agree or disagree?
 2. Computers are being used more and more in education. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion. Discuss the advantages and disadvantages and give your own opinion.
 3. Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences. Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

Câu hỏi 1 thuộc dạng Opinion, ta có thể xác định điều đó nhờ mệnh đề: “To what extent do you agree or disagree?”

Câu hỏi 2 thuộc dạng Advantages and Disadvantages.

Câu hỏi 3 thuộc dạng Discussion, điều này thể hiện ở mệnh đề yêu cầu “Discuss both sides of the argument and give your opinion.” Đôi khi, mệnh đề này có thể được diễn đạt là “Discuss both views".

Câu hỏi mẫu trong đề IELTS

Sau đây là một số đề IELTS mẫu cho dạng bài Discussion này:

 1. A growing number of people feel that animals should not be exploited by people and that they should have the same rights as humans, while others argue that humans must employ animals to satisfy their various needs, including uses for food and research. Discuss both views and give your opinion.
 2. Blood sports have become a hot topic for debate in recent years. As society develops it is increasingly seen as an uncivilized activity and cruel to the helpless animals that are killed. All blood sports should be banned. Discuss the main arguments for this statement and give your own opinion.
 3. Some people think that the best way to reduce crime is to give longer prison sentences. Others, however, believe there are better alternative ways of reducing crime. Discuss both views and give your opinion.

Các đề trên nêu ra 2 quan điểm, sau đó yêu cầu bạn:

 • Thảo luận về 2 quan điểm cho sẵn
 • Đưa ra ý kiến cá nhân

Do đó, nếu bạn chỉ làm được 1 trong 2 điều trên, bạn sẽ bị mất điểm Task Achievement.

Cấu trúc bài viết chuẩn

Với dạng bài này, bạn có thể viết bài theo dàn ý như sau:

 • INTRODUCTION

Câu 1: Paraphrase đề bài

Câu 2: Nêu ra 2 quan điểm

Câu 3: Thesis Statement

Câu 4: Câu outline (tổng quan bài viết)

 • MAIN BODY PARAGRAPH 1

Câu 1: Nêu ra quan điểm 1

Câu 2: Luận điểm về quan điểm 1

Câu 3: Lý do tại sao bạn đồng ý/không đồng ý với quan điểm này

Câu 4: Dẫn chứng để củng cố luận điểm của bạn

 • MAIN BODY PARAGRAPH 2

Câu 1: Nêu ra quan điểm 2

Câu 2: Luận điểm về quan điểm 2

Câu 3: Lý do tại sao bạn đồng ý/không đồng ý với quan điểm này

Câu 4: Dẫn chứng để củng cố luận điểm của bạn

CONCLUSION

Câu 1: Tổng kết

Câu 2: Nêu ra quan điểm nào tích cực hơn hoặc quan trọng hơn

Bài tập thực hành

Các câu văn dưới đây thuộc về một bài essay hoàn chỉnh cho dạng đề Discussion, nhưng thứ tự câu đã bị đảo lộn. Bạn hãy sắp xếp chúng lại theo thứ tự phù hợp với dàn ý trên.

 1. In conclusion, while the benefits of technology, particularly the internet, allow students to tap into limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this new phenomenon and not allow it to curb face to face interaction.
 2. There is an ever increasing use of technology, such as tablets and laptops, in the classroom.
 3. It is clear that the internet has provided students with access to more information than ever before.
 4. Moreover, learners have the ability to research and learn about any subject at the touch of a button. It is therefore agreed that technology is a very worthwhile tool for education.
 5. However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction.
 6. Human interaction teaches people valuable skills such as discourse, debate and empathy.
 7. Despite this, human interaction is still possible through the internet and this essay disagrees technology should be dismissed for this reason.
 8. This essay agrees that an increase in technology is beneficial to students and teachers. This essay will discuss both points of view.
 9. For instance, Skype and Facebook make it possible for people to interact in ways that were never before possible.
 10. Wikipedia is a prime example, where students can simply type in any keyword and gain access to in-depth knowledge quickly and easily.
 11. However, as long as we are careful to keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive.
 12. It is often argued that this is a positive development, whilst others disagree and think it will lead to adverse ramifications.

Bài mẫu Band 8

Question:

Computers are being used more and more in education. Some people say that this is a positive trend, while others argue that it is leading to negative consequences.

Discuss both sides of this argument and then give your own opinion.

Sample Essay:

There is an ever increasing use of technology, such as tablets and laptops, in the classroom. It is often argued that this is a positive development, whilst others disagree and think it will lead to adverse ramifications. This essay agrees that an increase in technology is beneficial to students and teachers. This essay will discuss both points of view.

It is clear that the internet has provided students with access to more information than ever before. Moreover, learners have the ability to research and learn about any subject at the touch of a button. It is therefore agreed that technology is a very worthwhile tool for education. Wikipedia is a prime example, where students can simply type in any keyword and gain access to in-depth knowledge quickly and easily.

However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction. Human interaction teaches people valuable skills such as discourse, debate and empathy. Despite this, human interaction is still possible through the internet and this essay disagrees technology should be dismissed for this reason. For instance, Skype and Facebook make it possible for people to interact in ways that were never before possible.

In conclusion, while the benefits of technology, particularly the internet, allow students to tap in to limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this new phenomenon and not allow it to curb face to face interaction. However, as long as we are careful to keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive.

(226 từ)

Hãy đối chiếu bài mẫu trên với dàn ý cho sẵn nhé:

INTRODUCTION

Câu 1 (Paraphrase đề bài):

There is an ever increasing use of technology, such as tablets and laptops, in the classroom.

Paraphrase đề bài:

 • Computers are being used more and more → an ever increasing use of technology
 • in education → in the classroom

Câu 2 (Nêu ra 2 quan điểm):

It is often argued that this is a positive development, whilst others disagree and think it will lead to adverse ramifications.

Paraphrase:

 • positive trend →  positive development
 • leading to negative consequences → lead to adverse ramifications.

Câu 3 (Thesis Statement):

This essay agrees that an increase in technology is beneficial to students and teachers.

Câu 4 (Câu outline bài viết):

This essay will discuss both points of view.

MAIN BODY PARAGRAPH 1

Câu 1 (Nêu ra quan điểm 1):

It is clear that the internet has provided students with access to more information than ever before.

Câu 2 (Luận điểm về quan điểm 1):

Moreover, learners have the ability to research and learn about any subject at the touch of a button.

Câu 3 (Lý do tại sao bạn đồng ý/không đồng ý với quan điểm này):

It is therefore agreed that technology is a very worthwhile tool for education.

Câu 4 (Dẫn chứng để củng cố luận điểm của bạn):

Wikipedia is a prime example, where students can simply type in any keyword and gain access to in-depth knowledge quickly and easily.

MAIN BODY PARAGRAPH 2

Câu 1 (Nêu ra quan điểm 2)

However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction.

Câu 2 (Luận điểm về quan điểm 2):

Human interaction teaches people valuable skills such as discourse, debate and empathy.

Câu 3 (Lý do tại sao bạn đồng ý/không đồng ý với quan điểm này):

Despite this, human interaction is still possible through the internet and this essay disagrees technology should be dismissed for this reason.

Câu 4 (Dẫn chứng để củng cố luận điểm của bạn):

For instance, Skype and Facebook make it possible for people to interact in ways that were never before possible.

CONCLUSION

Câu 1 (Tổng kết)

In conclusion, while the benefits of technology, particularly the internet, allow students to tap in to limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this new phenomenon and not allow it to curb face to face interaction.

Câu 2: Nêu ra quan điểm nào tích cực hơn hoặc quan trọng hơn

However, as long as we are careful to keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive.

Coherence and Cohesion

Những từ như “however", “despite this" và “in conclusion" là những từ/cụm từ liên kết (linking words, linking phrases hoặc sentence connectors) và là yếu tố giúp giám khảo đánh giá điểm Coherence and Cohesion trong phần thi Writing.

Các từ này có tính trang trọng và được sử dụng trong tiếng Anh học thuật nhiều hơn là trong văn nói thông thường. Chúng giúp kết nối các từ, các câu với nhau và tạo ra sự liên kết, mạch lạc giữa tổng thể đoạn văn. Nếu thiếu đi các linking words này, bài viết của bạn sẽ trở nên rời rạc và khó hiểu.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là bạn nên “nhồi nhét" càng nhiều linking words vào bài essay càng tốt! Đây là sai lầm mà nhiều thí sinh mắc phải trong phần thi Writing. Sử dụng từ liên kết một cách không hợp lý sẽ khiến bài viết của bạn cứng nhắc và mất điểm trong mắt giám khảo IELTS.

Hãy thử tìm các linking words trong bài mẫu Band 8 trên. Sau đó đối chiếu với đáp án dưới đây để xem bạn đã chọn đúng được bao nhiêu từ nhé!

There is an ever increasing use of technology, such as tablets and laptops, in the classroom. It is often argued that this is a positive development, whilst others disagree and think it will lead to adverse ramifications. This essay agrees that an increase in technology is beneficial to students and teachers. This essay will discuss both points of view.

It is clear that the internet has provided students with access to more information than ever before. Moreover, learners have the ability to research and learn about any subject at the touch of a button. It is therefore agreed that technology is a very worthwhile tool for education. Wikipedia is a prime example, where students can simply type in any keyword and gain access to in-depth knowledge quickly and easily.

However, many disagree and feel that technology deprives people of real human interaction. Human interaction teaches people valuable skills such as discourse, debate and empathy. Despite this, human interaction is still possible through the internet and this essay disagrees technology should be dismissed for this reason. For instance, Skype and Facebook make it possible for people to interact in ways that were never before possible.

In conclusion, while the benefits of technology, particularly the internet, allow students to tap in to limitless sources of information, some still feel that people should be wary of this new phenomenon and not allow it to curb face to face interaction. However, as long as we are careful to keep in mind the importance of human interaction in education, the educational benefits are clearly positive.

Lexical Resource

Đây cũng là một tiêu chí chấm điểm quan trọng trong bài thi Writing mà theo đó, giám khảo sẽ đánh giá khả năng sử dụng từ vựng đa dạng và chính xác của bạn.

Một sai lầm phổ biến gây mất điểm khi làm bài thi là lặp đi lặp lại một từ nhiều lần. Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng những từ, cụm từ đồng nghĩa, gần nghĩa hoặc có liên quan mật thiết đến nhau (synonyms)

Trong bài mẫu trên đã sử dụng các cặp từ synonyms như sau:

 • Computers- technology
 • Computers- the internet
 • Education- in the classroom
 • Education- students and teachers
 • Positive trend- positive development
 • Negative Consequences- adverse ramifications

Tuy nhiên, cũng giống như với tiêu chí chấm điểm Coherence and Cohesion, bạn sẽ bị trừ nhiều điểm nếu sử dụng từ vựng không phù hợp hoặc không chính xác. Vì vậy, hãy chỉ sử dụng những từ mà bạn tự tin và hiểu rõ.

---------------------------------------

Mời các bạn tham khảo thêm cách viết các dạng bài khác trong phần IELTS Writing task 2:

 1. Cách viết Opinion (Agree or Disagree)
 2. Cách viết Advantages and Disadvantages
 3. Cách viết Problem and Solution
 4. Cách viết Positive / Negative Development
 5. Cách viết Two-part Question
 6. Cách viết Cause and Effect

--------------------------------------

Tìm hiểu thêm các khóa học tại JOLO - GLN English - Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Chất Lượng nhất tại Hà Nội và HCM  :

 • Khóa học Luyện Thi IELTS tại Hà Nội và HCM
 • Khóa học Tiếng Anh Giao Tiếp cho người đi làm tại Hà Nội và HCM
 • Khóa học Tiếng Anh cho trẻ em từ 3 - 16 tuổi

Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ JOLO - GLN:

 • Hà Nội: (024) 6652 6525
 • TP. HCM: (028) 7301 5555
 • JOLO: Số 4, ngõ 54 Nguyễn Thị Định, Hà Nội
 • JOLO: Số 27 Trần Đại Nghĩa, Hà Nội
 • JOLO: Biệt thự B8, ngõ 128 Thụy Khuê, Hà Nội
 • JOLO: Số 7, đường số 2, Cư Xá Đô Thành, Q.3, Tp.HCM
 • JOLO: Số 2, tầng 1, tòa C2, Vinhomes Central Park, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
 • GLN: Tầng 1 & 12, Tòa nhà Handico Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội
 • GLN: Tầng 1 & 8, Tòa nhà Coalimex 33 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội