winfield blue là gì - Nghĩa của từ winfield blue

winfield blue có nghĩa là

Đúng màu xanh Aussie thuốc lá.

Ví dụ

Chỉ cần đi xuống cửa hàng cho một gói 'Winnie blues an' a sữa chocky

hoặc

Tôi sẽ đến cửa hàng để mua một gói Winfield Blue's và một loại sữa sô cô la