upscale whitetrash là gì - Nghĩa của từ upscale whitetrash

upscale whitetrash có nghĩa là

Đây là một gia đình giàu có có rất nhiều tiền nhưng vẫn có rất nhiều rối loạn chức năng. Khi tham dự một sự kiện gia đình rác trắng cao cấp về việc tiêu thụ rượu và ma túy là thông lệ cũng như gia đình thường xuyên chiến đấu nắm đấm.Người ta cũng phổ biến cho 1 đến 2 thành viên trong gia đình phải làm nhà tù thời gian.

Thí dụ

Người A: Gia đình Smith có rất nhiều tiền? Người B: Họ chắc chắn làm nhưng một trong số người chú vừa bị tống vào tù và một cuộc cãi lộn đã nổ ra trong đám cưới con gái.Họ chắc chắn là Whitetrash cao cấp.