Tu amor trong tieng anh co nghia la gi

Bạn đang chọn từ điển Tây Ban Nha-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.


Định nghĩa - Khái niệm

amor tiếng Tây Ban Nha?

Dưới đây là khái niệm, định nghĩa và giải thích cách dùng từ amor trong tiếng Tây Ban Nha. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ amor tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì.

 • {love} lòng yêu, tình thương, tình yêu, mối tình, ái tình, người yêu, người tình, thần ái tình, (thông tục) người đáng yêu; vật đáng yêu, (thể dục,thể thao) điểm không, không (quần vợt), ái tình và nước lã, không có cách gì lấy được cái đó, chơi vì thích không phải vì tiền, chúng nó ghét nhau như đào đất đổ đi, yêu, thương, yêu mến, thích, ưa thích

Thuật ngữ liên quan tới amor

 • acometo tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • cobraseis tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • cogereis tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • injuriaste tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • adjudico tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • valor tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • cuestionas tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • imaginaban tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • besarías tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • acuñareis tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • abusas tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • abrogó tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • sobrepuja tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • solicitare tiếng Tây Ban Nha là gì?
 • obligas tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của amor trong tiếng Tây Ban Nha

amor có nghĩa là: {love} lòng yêu, tình thương, tình yêu, mối tình, ái tình, người yêu, người tình, thần ái tình, (thông tục) người đáng yêu; vật đáng yêu, (thể dục,thể thao) điểm không, không (quần vợt), ái tình và nước lã, không có cách gì lấy được cái đó, chơi vì thích không phải vì tiền, chúng nó ghét nhau như đào đất đổ đi, yêu, thương, yêu mến, thích, ưa thích

Đây là cách dùng amor tiếng Tây Ban Nha. Đây là một thuật ngữ Tiếng Tây Ban Nha chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Tây Ban Nha

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ amor tiếng Tây Ban Nha là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Từ điển Việt Nam Tây Ban Nha

{love} lòng yêu tiếng Tây Ban Nha là gì?
tình thương tiếng Tây Ban Nha là gì?
tình yêu tiếng Tây Ban Nha là gì?
mối tình tiếng Tây Ban Nha là gì?
ái tình tiếng Tây Ban Nha là gì?
người yêu tiếng Tây Ban Nha là gì?
người tình tiếng Tây Ban Nha là gì?
thần ái tình tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thông tục) người đáng yêu tiếng Tây Ban Nha là gì?
vật đáng yêu tiếng Tây Ban Nha là gì?
(thể dục tiếng Tây Ban Nha là gì?
thể thao) điểm không tiếng Tây Ban Nha là gì?
không (quần vợt) tiếng Tây Ban Nha là gì?
ái tình và nước lã tiếng Tây Ban Nha là gì?
không có cách gì lấy được cái đó tiếng Tây Ban Nha là gì?
chơi vì thích không phải vì tiền tiếng Tây Ban Nha là gì?
chúng nó ghét nhau như đào đất đổ đi tiếng Tây Ban Nha là gì?
yêu tiếng Tây Ban Nha là gì?
thương tiếng Tây Ban Nha là gì?
yêu mến tiếng Tây Ban Nha là gì?
thích tiếng Tây Ban Nha là gì?
ưa thích

Tiếng Tây Ban Nha là gì?

Tiếng Tây Ban Nha (español), cũng được gọi là tiếng Castilla (castellano) hay tiếng Y Pha Nho theo lối nói cũ, là một ngôn ngữ thuộc nhóm Iberia-Rôman của nhóm ngôn ngữ Rôman, và là tiếng phổ biến thứ 4 trên thế giới theo một số nguồn, trong khi có nguồn khác liệt kê nó là ngôn ngữ phổ biến thứ 2 hay thứ 3.

Bao nhiêu người nói tiếng Tây Ban Nha?

Nó là tiếng mẹ đẻ của khoảng 352 triệu người, và được dùng bởi 417 triệu người khi tính thêm các người dùng nó như tiếng phụ (theo ước lượng năm 1999). Có người khẳng định rằng có thể nghĩ đến tiếng Tây Ban Nha là tiếng quan trọng thứ 2 trên thế giới, sau tiếng Anh, có thể quan trọng hơn cả tiếng Pháp, do càng ngày nó càng được sử dụng nhiều hơn ở Hoa Kỳ.

Nước nào nói Tiếng Tây Ban Nha?

Có nhiều quốc gia nói tiếng Tây Ban Nha trên thế giới, nó là ngôn ngữ chính thức của 20 quốc gia sau: Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominica, Ecuador, El Salvador, xích đạo Guinea, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Tây Ban Nha, Uruguay và Venezuela. Mặc dù nó không phải là ngôn ngữ chính thức, nhưng tiếng Tây Ban Nha thường được nói ở Hoa Kỳ, Belize, Andorra và Gibraltar.

Do tỷ suất sinh cao ở những nước dùng tiếng Tây Ban Nha như ngôn ngữ chính thức, do sự mở mang của các kinh tế trong giới nói tiếng Tây Ban Nha, do sự ảnh hưởng của tiếng Tây Ban Nha trong thị trường âm nhạc toàn cầu, do tầm quan trọng của văn học Tây Ban Nha và do nó được sử dụng ở rất nhiều nơi trên thế giới. Tiếng Tây Ban Nha được sử dụng phần lớn ở Tây Ban Nha, Bắc Mỹ, Nam Mỹ và Guinea Xích Đạo.