Top 1 cửa hàng hoa đẹp Huyện Giồng Riềng Kiên Giang 2022

Có tổng 1 đánh giá về Top 1 cửa hàng hoa đẹp Huyện Giồng Riềng Kiên Giang 2022

Shop Hoa Tươi Giồng Riềng Kiên Giang

1 đánh giá
Địa chỉ: 117 ĐT963,TT. Giồng Riềng,Giồng Riềng,Kiên Giang, Việt Nam
Liên lạc: 0905227766
Website: https://shophoatuoigiongrieng.business.site/?utm_source\u003dgmb\u0026utm_medium\u003dreferral

Soop hoa nầy cũng kg có gì nổi bật cả, vì nằm ở chợ huyện nên cũng khá là vắng khách