Top 1 cửa hàng bánh abc Thị xã Sông Công Thái Nguyên 2022

Bài viết đánh giá Top 1 cửa hàng bánh abc Thị xã Sông Công Thái Nguyên 2022 theo quan điểm cá nhân của tác giả

Tiệm Bánh Sinh Nhật Ori

Địa chỉ: Quang Trung, Tổ 19,Phường,Thành phố Thái Nguyên,Thái Nguyên, Việt Nam
Liên lạc: 0964707682