Chủ đề: sizzurup

Có 1 bài viết

sizzurup là gì - Nghĩa của từ sizzurup
sizzurup là gì - Nghĩa của từ sizzurup

sizzurup có nghĩa làMột thức uống được làm bằng xi-rô ho (theo cách không tuân thủ khác ngoài được định hướng) và một chất khác như rượu, thuốc giảm ...