Chủ đề: patler

Có 1 bài viết

patler là gì - Nghĩa của từ patler
patler là gì - Nghĩa của từ patler

patler có nghĩa là một gay bản sao của adolf hitler. Ví dụ Heil Patler!