Chủ đề: cherry poptart

Có 2 bài viết

cherry poptart là gì - Nghĩa của từ cherry poptart
cherry poptart là gì - Nghĩa của từ cherry poptart

cherry poptart có nghĩa là Cherry Poptart, là khi một người đàn ông bị freaky với một phụ nữ, trong khi nam đang nằm xuống, phụ nữ là ontop đi lên xuống như ...

cherry poppin daddies là gì - Nghĩa của từ cherry poppin daddies
cherry poppin daddies là gì - Nghĩa của từ cherry poppin daddies

cherry poppin daddies có nghĩa là cherry poppin doddies là một ska, ska, rock và chỉ về mọi ban nhạc thể loại khác từ Eugene, Oregon.Được thành lập vào năm 1989, họ ...