let the beat build là gì - Nghĩa của từ let the beat build

let the beat build có nghĩa là

Chết tiệt một số cô gái cho đến khi bạn có phun trào tình dục

Thí dụ

Lil Waynes Bài hát Let the Beat Build