Không xác định là gì

Thông tin thuật ngữ xác định tiếng Tiếng Việt

Có nghiên cứu sâu vào tiếng Việt mới thấy Tiếng Việt phản ánh rõ hơn hết linh hồn, tính cách của con người Việt Nam và những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa Việt Nam. Nghệ thuật ngôn từ Việt Nam có tính biểu trưng cao. Ngôn từ Việt Nam rất giàu chất biểu cảm sản phẩm tất yếu của một nền văn hóa trọng tình.

Theo loại hình, tiếng Việt là một ngôn ngữ đơn tiết, song nó chứa một khối lượng lớn những từ song tiết, cho nên trong thực tế ngôn từ Việt thì cấu trúc song tiết lại là chủ đạo. Các thành ngữ, tục ngữ tiếng Việt đều có cấu trúc 2 vế đối ứng (trèo cao/ngã đau; ăn vóc/ học hay; một quả dâu da/bằng ba chén thuốc; biết thì thưa thốt/ không biết thì dựa cột mà nghe).

Định nghĩa - Khái niệm

xác định tiếng Tiếng Việt?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của từ xác định trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ xác định trong Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ xác định nghĩa là gì.

- đgt (H. định: phán quyết) ấn định một cách chắn chắn: Xác định công lao to lớn của Hồ Chủ tịch (Trg-chinh).
- tt (toán) Định được một cách chính xác: Trị số .

Thuật ngữ liên quan tới xác định

 • phát Tiếng Việt là gì?
 • xôi thịt Tiếng Việt là gì?
 • bảng trời Tiếng Việt là gì?
 • thuận tiện Tiếng Việt là gì?
 • ông tạo Tiếng Việt là gì?
 • giám khảo Tiếng Việt là gì?
 • hoa đào cười với gió đông Tiếng Việt là gì?
 • hành hạ Tiếng Việt là gì?
 • Tiên Kiên Tiếng Việt là gì?
 • tắt mắt Tiếng Việt là gì?
 • nhăn mặt Tiếng Việt là gì?
 • thế vận hội Tiếng Việt là gì?
 • bệt Tiếng Việt là gì?
 • nay mai Tiếng Việt là gì?
 • phủ trời Tiếng Việt là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của xác định trong Tiếng Việt

xác định có nghĩa là: - đgt (H. định: phán quyết) ấn định một cách chắn chắn: Xác định công lao to lớn của Hồ Chủ tịch (Trg-chinh).. - tt (toán) Định được một cách chính xác: Trị số .

Đây là cách dùng xác định Tiếng Việt. Đây là một thuật ngữ Tiếng Việt chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ xác định là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn...liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Video liên quan