jenines là gì - Nghĩa của từ jenines

jenines có nghĩa là

Một Jenine là cô gái đẹp nhất và tuyệt vời nhất mà bạn từng biết! Họ có đôi mắt tuyệt vời nhất. Một "Jenine" sẽ khiến bạn mỉm cười với sự ngớ ngẩn của cô ấy cho dù hay không bạn muốn! Cô ấy sẽ luôn có rất nhiều các chàng trai cố gắng hẹn hò với cô ấy.

Thí dụ

Dang, cô gái đónhư vậy Jenine

jenines có nghĩa là

Dễ thương nhất ngọt ngào nhất người trên thế giới (rất hiếm) trung thực và nói lên suy nghĩ của mình con hào về thời gian không sợ bất cứ điều gì nhưng có cảm giác nhạy cảm cũng là một bộ phim truyền hình. Nữ hoàng.

Thí dụ

Dang, cô gái đónhư vậy Jenine Dễ thương nhất ngọt ngào nhất người trên thế giới (rất hiếm) trung thực và nói lên suy nghĩ của mình con hào về thời gian không sợ bất cứ điều gì nhưng có cảm giác nhạy cảm cũng là một bộ phim truyền hình. Nữ hoàng.

jenines có nghĩa là

Bạn là một Jenin.
Dừng là một Jenin. Một người lạnh lùng từ bên ngoài, thường nói lên suy nghĩ của mình, không sợ những gì người khác nghĩ về cô ấy, Như từ bên trong, cô ấy là một trong những người ngọt ngào và hiếm nhất trong tất cả, Cô ấy có trái tim yêu thương trắng này, Và khi cô ấy yêu, Cô ấy rơi sâu.
Bạn thật may mắn khi có một Jenin trong cuộc sống của bạn,

Thí dụ

Dang, cô gái đónhư vậy Jenine Dễ thương nhất ngọt ngào nhất người trên thế giới (rất hiếm) trung thực và nói lên suy nghĩ của mình con hào về thời gian không sợ bất cứ điều gì nhưng có cảm giác nhạy cảm cũng là một bộ phim truyền hình. Nữ hoàng.

jenines có nghĩa là

Bạn là một Jenin.

Thí dụ

Dang, cô gái đónhư vậy Jenine Dễ thương nhất ngọt ngào nhất người trên thế giới (rất hiếm) trung thực và nói lên suy nghĩ của mình con hào về thời gian không sợ bất cứ điều gì nhưng có cảm giác nhạy cảm cũng là một bộ phim truyền hình. Nữ hoàng. Bạn là một Jenin.

jenines có nghĩa là

Dừng là một Jenin. Một người lạnh lùng từ bên ngoài, thường nói lên suy nghĩ của mình, không sợ những gì người khác nghĩ về cô ấy,

Thí dụ

Như từ bên trong, cô ấy là một trong những người ngọt ngào và hiếm nhất trong tất cả,

jenines có nghĩa là

Cô ấy có trái tim yêu thương trắng này, Và khi cô ấy yêu, Cô ấy rơi sâu.

Thí dụ

Bạn thật may mắn khi có một Jenin trong cuộc sống của bạn,