hog maws là gì - Nghĩa của từ hog maws

hog maws có nghĩa là

lợn nhồi dạ dày

ví dụ

nói người đàn ông, chúng ta sẽ khiến chúng ta có được một số lợn Maw O chitlins fo Ăn trưa?

hog maws có nghĩa là

một người phụ nữ trẻ với ass một chất béotoiting.

ví dụ

hey adrianHog Maws ở đó muốn tinh ranh của bạn như mọi khi.