herp de derp là gì - Nghĩa của từ herp de derp

herp de derp có nghĩa là

Những gì một nói khi không có gì khác để nói.

Thí dụ

Người đàn ông- "Tôi lừa dối bạn với mẹ của bạn"
Người phụ nữ- "Herp de derp"

herp de derp có nghĩa là

Một cụm từ bắt nguồn từ ở phía nam công viên.Nó được sử dụng để xúc phạm Rob Schneider và các vai trò khác nhau của anh ấy.Được sử dụng để bày tỏ rằng không có điểm nào trong việc giải thích vai trò của anh ấy như thế nào.

Thí dụ

Người đàn ông- "Tôi lừa dối bạn với mẹ của bạn"