fancy-dancy là gì - Nghĩa của từ fancy-dancy

fancy-dancy có nghĩa là

Thêm sặc sỡngoại lệ;hào nhoáng

Thí dụ

Cô ấy đã mặc một dancy rất lạ mắt váy

fancy-dancy có nghĩa là

Một người tự phụ không thích mọi người nhưng được dung nạp vì địa vị xã hội của họ. Một người khó chịu mà mọi người kết bạn vì những lý do có lợi. Một người sở hữu một bản sao của bất cứ thứ gì đắt đỏ. Một người không quan tâm đến cảm xúc, nhu cầu, ưu tiên, mong muốn của bất kỳ ai, nhưng sở hữu của họ.

Thí dụ

Cô ấy đã mặc một dancy rất lạ mắt váy Một người tự phụ không thích mọi người nhưng được dung nạp vì địa vị xã hội của họ. Một người khó chịu mà mọi người kết bạn vì những lý do có lợi. Một người sở hữu một bản sao của bất cứ thứ gì đắt đỏ.