Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần

Mời các em cùng theo dõi bài học hôm nay với tiêu đề Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 10^2 pm thì đường kính của hạt nhân khoảng

Với giải Bài 1.3 trang 4 SBT Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức chi tiết trong Bài 1: Thành phần của nguyên tử giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong SBT Hóa học 10. Mời các em theo dõi bài học sau đây nhé:

Related Articles

 • Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần

  Cho đoạn thẳng AB = 6 cm. Xác định điểm C thỏa mãn Vecto AC = 1/2 Vecto AB

  26/02/2023

 • Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần

  Cho nước Cl2 vào dung dịch NaBr xảy ra phản ứng hóa học

  26/02/2023

 • Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần

  Lịch sử là gì? Phân biệt hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử thông qua ví dụ

  26/02/2023

 • Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần

  Địa Lí 10 Kết nối tri thức | Giải Địa Lí lớp 10 | Giải Địa 10 | Giải bài tập Địa Lí 10 hay nhất | Soạn Địa Lí 10 | Địa Lí 10 KNTT | Địa 10 KNTT

  26/02/2023

Giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Bài 1: Thành phần của nguyên tử

Bạn đang xem: Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 10^2 pm thì đường kính của hạt nhân khoảng

Bài 1.3 trang 4 SBT Hóa học 10: Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 102 pm thì đường kính của hạt nhân khoảng

A. 102 pm

B. 10-4 pm

C. 10-2 pm

D. 104 pm

Lời giải:

Đáp án đúng là: C

Kích thước của nguyên tử lớn hơn khoảng 10 000 lần kích thước của hạt nhân nguyên tử.

Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 102 pm thì đường kính của hạt nhân chỉ khoảng10-2 pm.

Xem thêm các bài giải sách bài tập Hóa học lớp 10 Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

Bài 1.1 trang 4 SBT Hóa học 10: Phát biểu nào sau đây không đúng?…

Bài 1.2 trang 4 SBT Hóa học 10: Trường hợp nào sau đây có sự tương ứng giữa hạt cơ bản với khối lượng và điện tích của chúng?…

Bài 1.4 trang 4 SBT Hóa học 10: Viết lại bảng sau vào vở và điền thông tin còn thiếu vào các ô trống:…

Bài 1.5 trang 5 SBT Hóa học 10: Bằng cách nào có thể tạo ra chùm electron? Nêu khối lượng và điện tích của electron…

Bài 1.6 trang 5 SBT Hóa học 10: Fluorine và hợp chất của nó được sử dụng làm chất chống sâu răng, chất cách điện, chất làm lạnh, vật liệu chống dính, … Nguyên tử fluorine chứa 9 electron và có số khối là 19. Tổng số hạt proton, electron và neutron trong nguyên tử fluorine là:..

Bài 1.7 trang 5 SBT Hóa học 10: Khối lượng của nguyên tử magnesium là 39,8271.10-27 kg. Khối lượng của magnesium theo amu là…

Bài 1.8 trang 5 SBT Hóa học 10: Khối lượng tuyệt đối của một nguyên tử oxygen bằng 26,5595.10-27 kg. Hãy tính khối lượng nguyên tử (theo amu) và khối lượng mol nguyên tử (theo g) của nguyên tử này…

Bài 1.9 trang 5 SBT Hóa học 10: Tổng số hạt proton, neutron và electron trong nguyên tử của nguyên tố X là 10. Số khối của nguyên tử nguyên tố X là…

Bài 1.10 trang 5 SBT Hóa học 10: Nguyên tử helium có 2 proton, 2 neutron và 2 electron. Khối lượng của các electron chiếm bao nhiêu % khối lượng nguyên tử helium?…

Bài 1.11 trang 5 SBT Hóa học 10: Hợp kim chứa nguyên tố X nhẹ và bền, dùng chế tạo vỏ máy bay, tên lửa. Nguyên tố X còn được sử dụng trong xây dựng, ngành điện và đồ gia dụng. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt (proton, electron, neutron) là 40…

Bài 1.12 trang 5 SBT Hóa học 10: Nguyên tử aluminium (nhôm) gồm 13 proton và 14 neutron. Tính khối lượng proton, neutron, electron có trong 27g nhôm…

Bài 1.13 trang 5 SBT Hóa học 10: Xác định khối lượng của hạt nhân nguyên tử boron chứa 5 proton, 6 neutron và khối lượng nguyên tử boron. So sánh hai kết quả tính được và nêu nhận xét…

Trên đây là toàn bộ nội dung về bài học Nếu đường kính của nguyên tử khoảng 10^2 pm thì đường kính của hạt nhân khoảng . Hy vọng sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em hoàn thành tốt bài tập của mình.

3. Cho A, B, R. T là những hợp chất vô cơ. Tiến hành các thí nghiệm sau:-Thí nghiệm 2: Cho dung dịch chứa a mol chất A tác dụng với lượng dư dung dịch R, thu được y gam kết tủa trắng.-Thí nghiệm 3: Cho dung dịch chứa a mol chất A tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa a mol NaOH, thu được 2 gam kết tủa trắng và dung dịch T. Hợp chất T kém bền với nhiệt, có ứng dụng trong y học làm thuốc chữa đau dạ dày | 0 trả lời

Hòa tan hoàn toàn 13,68 gam hỗn hợp X chứa Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4bằng dung dịch chứa H2SO4 | 1 trả lời

Hỗn hợp bột X gồm Al và Fe2O3. Nếu cho m gam hỗn hợp X tác dụng hết với dung dịch NaOH loãng thu được 4,704 lít H2 (đktc) | 1 trả lời

Nhiệt tạo thành tiêu chuẩn của CH4(k) và C2H6(k) lần lượt là -17,89 và -20,24 kcal/mol. | 0 trả lời

Cho m gam bột Cu vào 600ml dung dịch AgNO3 0,4M | 1 trả lời

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Cu, Fe, Mg và (MgCO3 có số mol 12a) vào dung dịch Y chứ HCl (197a mol) và KNO3 thu được 1,485 mol hỗn hợp khí Z gồm: CO2, NO, N2O có khối lượng 50,22 gam và dung dịch T | 1 trả lời

Trong phản ứng hóa học: 2K + 2H2O → 2KOH + H2, chất oxi hóa là | 1 trả lời

Phản ứng sau thuộc loại phản ứng nào? C2H4(g) + H2(g) → C2H6(g) | 1 trả lời

Tính biến thiên enthalpy của phản ứng theo năng lượng liên kết khi các chất ở trạng thái nào? | 1 trả lời

Đường của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng bao nhiêu lần?

Đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 10.000 lần. Nếu hình dung hạt nhân là quả cầu có đường kính 10cm thì nguyên tử là quả cầu có đường kính 1.000m = 1km.

Nguyên tử có kích thước lớn gấp khoảng bao nhiêu lần hạt nhân?

Kích thước 1nm = 10-9m; 1Å=10-10m; 1nm=10Å. a) Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hiđro có bán kính khoảng 0,053nm. b) Đường kính của hạt nhân nguyên tử còn nhỏ hơn, vào khoảng 10-5nm. Như vậy, đường kính của nguyên tử lớn hơn đường kính của hạt nhân khoảng 10.000 lần.

Đường kính nguyên tử bằng bao nhiêu đường kính hạt nhân?

Nguyên tử gồm một hạt nhân (mang điện tích dương) và các electrôn (mang điện tích âm) quay quanh hạt nhân. Đường kính nguyên tử vào khoảng 10 - 11 m. Đường kính hạt nhân vào khoảng 10 - 15 m. Lực hạt nhân là lực tương tác giữa các nuclôn, bán kính tương tác khoảng 10 -15m.

Bán kính nguyên tử lớn gấp bao nhiêu lần bán kính hạt nhân?

Định nghĩa phổ biến nhất, bán kính của các nguyên tử trung hòa cô lập nằm trong khoảng 30 đến 300 pm (hay 0,3 đến 3 angstrom). Tuy nhiên, bán kính của nguyên tử gấp 10.000 lần bán kính hạt nhân của nó (1–10 fm), và nhỏ hơn 1/1000 bước sóng của ánh sáng nhìn thấy (400–700 nm).