Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7 vùng núi Trường Sơn Bắc có phạm vi

Dựa vào át lát trang 6-7 cho biết, cao nguyên Sín Chải nằm ở vùng núi nào sau đây:

A. Vùng núi Tây Bắc

B. Vùng núi trường sơn Nam.

C. Vùng núi Đông Bắc

D. Vùng núi Trường Sơn Bắc.

Đáp án: A.

cao nguyên Sín Chải (Lai Châu) nằm ở vùng núi Tây Bắc.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Đáp án: B.

Cao nguyên Lâm Viên là một cao nguyên thuộc Tây Nguyên, Việt Nam với độ cao trung bình khoảng 1500 m so với mực nước biển. Phía nam cao nguyên có thành phố Đà Lạt. Phía đông và đông nam dốc xuống thung lũng sông Đa Nhim, tây nam hạ đột ngột xuống cao nguyên Di Linh. Diện tích khoảng 1080km2

Câu hỏi trên thuộc đề trắc nghiệm dưới đây !

Số câu hỏi: 160

09/04/2022 38

A. Từ phía nam sông Cả đến dãy Bạch Mã

B.  Nằm giữa sông Hồng và sông Cả.

Đáp án chính xác

C. Nằm ở tả ngạn sông Hồng.

D. Nằm ở tả ngạn sông Cả.

Đáp án đúng là: B Phạm vi giới hạn của vùng núi Tây Bắc là Nằm giữa sông Hồng và sông Cả [sgk Địa lí 12 trang 30 và Atlat trang 13]

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 13, cho biết dãy núi nào sau đây không chạy theo hướng tây bắc- đông nam?

Xem đáp án » 09/04/2022 288

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4 - 5, tỉnh có đường biên giới quốc gia trên đất liền với Campuchia và Lào của nước ta là

Xem đáp án » 09/04/2022 163

Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 13, liệt kê các đỉnh núi cao trên 2000m ở vùng núi Trường Sơn Bắc

Xem đáp án » 09/04/2022 52

Hướng núi tây bắc - đông nam là hướng núi chủ yếu của vùng núi

Xem đáp án » 09/04/2022 47

Vùng núi Tây Bắc nằm giữa hai hệ thống sông lớn là

Xem đáp án » 09/04/2022 44

Vùng đất của nước ta là

Xem đáp án » 09/04/2022 27

Từ sông Cả đến dãy Bạch Mã là giới hạn của vùng núi nào?

Xem đáp án » 09/04/2022 25

Hướng nghiêng chung của địa hình nước ta

Xem đáp án » 09/04/2022 23

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6-7, hãy cho biết trong số 9 cửa của sông Tiền, sông Hậu đổ ra biển không có cửa sông nào sau?

Xem đáp án » 09/04/2022 22

Dựa vào Atlat địa lí Việt Nam trang 23, hãy cho biết cửa khẩu nào sau đây nằm trên đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc?

Xem đáp án » 09/04/2022 21

Về mặt lãnh thổ, Việt Nam gắn liền với lục địa

Xem đáp án » 09/04/2022 20

Đặc điểm nào sau đây không đúng với đặc điểm chung của địa hình Việt Nam?

Xem đáp án » 09/04/2022 20

Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm

Xem đáp án » 09/04/2022 20

Phần đất liền nước ta nằm trong hệ tọa độ địa lí

Xem đáp án » 09/04/2022 18

Nhiệt độ trung bình năm ở nước ta:

Xem đáp án » 09/04/2022 17

Phương pháp: Sử dụng Atlat Địa lí trang 6-7 

Cách giải:

- Loại A: núi Tây Côn Lĩnh thuộc vùng núi Đông Bắc

- Loại C: núi Pu Tha Ca thuộc vùng núi Đông Bắc

- Loại D: núi Tây Côn Lĩnh, Kiều Liêu Ti, Pu Tha Ca thuộc vùng núi Đông Bắc

- B đúng: Các dãy núi thuộc vùng núi Tây Bắc là: Pu Si Lung, Pu Đen Đinh, Khoan La San. 

Chọn B. 

Video liên quan

27/08/2021 292

B. Ngọc Linh.

Đáp án chính xác

Đáp án BCăn cứ Atlat địa lí Việt Nam trang 6-7, xác định vị trí và độ cao các đỉnh núi. Ngọn núi cao nhất trong vùng núi Trường Sơn Nam là núi Ngọc Linh (đỉnh cao 2398m).

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Tháng mưa cực đại lùi dần từ Bắc Bộ đến Trung bộ là do

Xem đáp án » 27/08/2021 416

Tín phong bán cầu Bắc hoạt động mạnh vào thời kì

Xem đáp án » 27/08/2021 402

Loại đất chủ yếu của đai ôn đới gió mùa trên núi là

Xem đáp án » 27/08/2021 343

Hệ sinh thái ở độ cao từ 1600 - 1700m đến 2600m có đặc điểm là

Xem đáp án » 27/08/2021 339

Đặc trưng cơ bản về khí hậu của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

Xem đáp án » 27/08/2021 333

Nhận xét nào sau đây không đúng về đặc điểm tự nhiên của Nhật Bản?

Xem đáp án » 27/08/2021 308

Cho bảng số liệu:

GDP PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ CỦA HOA KÌ VÀ NHẬT BẢN, NĂM 2014

(Đơn vị: Ti USD)

(Nguồn: Woldbank.org)

Nhận xét nào sau đây đúng về GDP của Hoa Ki và Nhật Bản năm 2014?

Xem đáp án » 27/08/2021 306

Rừng ngập mặn ven biển của nước ta phát triển mạnh nhất ở vùng

Xem đáp án » 27/08/2021 259

Vị trí địa lí của nước ta không có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án » 27/08/2021 253

Nguyên nhân gây mưa cho khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nước ta vào đầu mùa hạ, do hoạt động của khối khí

Xem đáp án » 27/08/2021 252

Điểm giống nhau giữa miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ với miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ là

Xem đáp án » 27/08/2021 244

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 9, cho biết phát biểu nào sau đây đúng về chế độ nhiệt và mưa của Đà Lạt và Nha Trang?

Xem đáp án » 27/08/2021 242

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 6 - 7, cho biết dãy núi nào sau đây có hướng vòng cung?

Xem đáp án » 27/08/2021 240

Lãnh thổ Việt Nam là khối thống nhất và toàn vẹn, bao gồm

Xem đáp án » 27/08/2021 229

Đặc điểm nào sau đây không phải của sông ngòi nước ta?

Xem đáp án » 27/08/2021 181