Đốt cháy hoàn toàn m gam 1 ancol đơn chức

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý với Điều khoản sử dụng và Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

đốt cháy hoàn toàn m gam 1 ancol no đơn chứ mạch hở sau phản ứng thu được 13,2 gam co2 và 8,1 gam H2O A/ tìm công thức cấu tạo và tính khối lượng m gam

b/ oxi hóa m gam ancol trên bằng CUO , t độ thu chất B cho chất B tác dụng với dd AGNO3 /NH4 thu được bao nhiêu gam Ag.

Ta nhận thấy nH2O > nCO2 nên ancol là ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức CnH­2n+2O


Từ tỉ lệ số mol H2O và CO2 tìm được giá trị n suy ra công thức của A.


Ta có nancol = nH2O - nCO2 suy ra giá trị của m.

Học sinh

Em không biết cách giải bài này. Hãy dạy em với!

Gia sư QANDA - ThuHà2I9VK

Xem lời giải và hỏi lại nếu có thắc mắc nhé!

 • #đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức a được 6 6 gam co2 và 3 6 gam h2o. giá trị m là
 • #đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức a được 6 6 gam co2 và 3 6 gam h2o giá trị m là
 • #đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức a được 6
 • #6 gam co2 và 3
 • #6 gam h2o giá trị m là
 • #đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức a được 6
 • #6 g co2 và 3
 • #6 g h2o giá trị m là
 • #đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức x thu được 6
 • #6 gam co2 và 3
 • #6 gam h2o giá trị m là

Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol (rượu) đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O . Oxi hoá m gam X (có xúc tá?

Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol (rượu) đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O . Oxi hoá m gam X (có xúc tác) thu được hỗn hợp Y (h = 100%). Cho Y tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 30,24 gam Ag. Số mol anđehit trong Y là

A. 0,04 mol

B. 0,05 mol

C. 0,06 mol

D. 0,07 mol

Xuất bản ngày 15/06/2020 - Tác giả: Dung Pham

Đáp án câu hỏi đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là 3 gam. Xem chi tiết hướng dẫn cách giải bài tập bên dưới

Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là:

A. 3 gam.

B. 2,0 gam.

C. 2,8 gam.

D. 10,2 gam.

Đáp án: A. 3 gam

Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là 3 gam

Giải thích

Vì ancol đơn chức. Lại có

l

⇒ ancol no ⇒ = = 0,2 – 0,15 = 0,05 mol

Câu hỏi liên quan

1. Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng mH20: mCO2 = 27:44 . CTPT của ancol là

A. C₅H₁₀O₂

B. C₂H₆O₂.

C. C₃H₈O₂

D. C₄H₈O₂.

Đáp án: B. C2H6O₂

Khi đốt cháy một ancol đa chức thu được nước và khí CO2 theo tỉ lệ khối lượng mH20: . CTPT của ancol là C₂H₆O₂

2. Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm metanol và butan-2-ol được 30,8 gam CO2 và 18 gam H2O. Giá trị a là

A. 30,4 gam.

B. 16 gam.

C. 15,2 gam.

D. 7,6 gam.

Đáp án: C. 15,2 gam

Vậy đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp gồm metanol và butan-2-ol được 30,8 gam CO2 và 18 gam H2O. Giá trị a là 15,2 gam.

3. Ancol etylic phản ứng được với chất nào sau đây

A. Na, CH₃COOH

B. Na, C₂H₂

C. Na₂O, NaOH

D. Cu, CH₃COOH

Đáp án: A. Na, CH₃COOH

Ancol etylic phản ứng được với Na  và CH₃COOH

Xem giải thích đáp án câu 3: Ancol etylic phản ứng được với chất nào sau đây

Trên đây đáp án cho câu hỏi Đốt cháy hoàn toàn m gam ancol đơn chức A được 6,6 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Giá trị m là bao nhiêu và các dạng bài tập liên quan. Ngoài tài liệu giải Hóa 12, các em có thể tham khảo các môn học khác trên Đọc Tài Liệu để ôn luyện toàn diện. Chúc các em học tốt!

--------

Tất cả các đáp án chúng tôi đưa ra đều mang tính chất tham khảo. Nếu bạn có góp ý xin vui lòng gửi thư về địa chỉ để giúp chúng tôi hoàn thiện câu trả lời. Trân trọng cảm ơn!

Đốt cháy hoàn toàn m gam một ancol (rượu) đơn chức X thu được 4,4 gam CO2 và 3,6 gam H2O. Oxi hoá m gam X (có xúc tác) thu được hỗn hợp Y (H = 100%). Cho Y tác dụng hết với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 30,24 gam Ag. Số mol anđehit trong Y là


A.

B.

C.

D.