do the proper là gì - Nghĩa của từ do the proper

do the proper có nghĩa là

để hoàn toàn thỏa mãn GRL và có quan hệ tình dục tốt với cô ấy

Thí dụ

Alex: Chết tiệt Glenn Hãy nhìn vào Christina
Glenn: heh yeah tôi làm cô ấy thích hợp

do the proper có nghĩa là

1.) Để mang lại niềm vui cho một người phụ nữ đến mức cô ấy hét lên tên của bạn và gọi bạn là bố.

2.) Để đụ một phụ nữ lên mông của cô ấy.

3.) Để cho một người phụ nữ nhiều giá trị.

Thí dụ

Alex: Chết tiệt Glenn Hãy nhìn vào Christina
Glenn: heh yeah tôi làm cô ấy thích hợp

do the proper có nghĩa là

1.) Để mang lại niềm vui cho một người phụ nữ đến mức cô ấy hét lên tên của bạn và gọi bạn là bố.

Thí dụ

Alex: Chết tiệt Glenn Hãy nhìn vào Christina

do the proper có nghĩa là

Glenn: heh yeah tôi làm cô ấy thích hợp

Thí dụ

Alex: Chết tiệt Glenn Hãy nhìn vào Christina