come sail away là gì - Nghĩa của từ come sail away

come sail away có nghĩa là

Một trong những bài hát hay nhất từng được viết- nó bởi thập niên 80 ban nhạc rock styx.

Thí dụ

Hãy đến Sail Away- có thể bài hát hay nhất từ trước đến nay viết.