Chất nào sau đây có thể dùng điều chế trực tiếp rượu etylic

22/02/2022 1,475

D. Cả A, B, C đều đúng

Đáp án chính xác

Đáp án D Rượu etylic được điều chế bằng cách lên men tinh bột, glucozơ hoặc cộng nước vào etilen.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Cho 18,4 gam rượu etylic nguyên chất tác dụng với kali dư. Thể tích khí H2 thoát ra ở đktc là

Xem đáp án » 22/02/2022 476

Thể tích khí oxi (đktc) cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 11,5 gam rượu etylic nguyên chất là

Xem đáp án » 22/02/2022 319

Muốn điều chế 100 ml rượu etylic người ta dùng

Xem đáp án » 22/02/2022 300

Nhận xét nào đúng về nhiệt độ sôi của rượu etylic

Xem đáp án » 22/02/2022 299

Đốt cháy hoàn toàn 13,8 gam rượu etylic thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Xem đáp án » 22/02/2022 272

Công thức cấu tạo của rượu etylic là

Xem đáp án » 22/02/2022 195

Cho các phát biểu sau:

(1) Trong phân tử rượu etylic có một nguyên tử hiđro không liên kết với nguyên tử cacbon mà liên kết với nguyên tử oxi, tạo ra nhóm –OH.

(2) Rượu etylic tác dụng với axit axetic thu được este.

(3) Rượu etylic cháy với ngọn lửa màu xanh, tỏa nhiều nhiệt.

(4) Nhiệt độ sôi của rượu etylic cao hơn nhiệt độ sôi của nước.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án » 22/02/2022 182

Khối lượng C2H5OH cần lấy để tác dụng hết với 20 gam kim loại Na là

Xem đáp án » 22/02/2022 118

Trong phân tử rượu etylic, nhóm nào gây nên tính chất đặc trưng của nó?

Xem đáp án » 22/02/2022 108

Tính chất vật lý của rượu etylic là

Xem đáp án » 22/02/2022 103

Ứng dụng của rượu etylic là

Xem đáp án » 22/02/2022 79

Hòa tan 30 ml rượu etylic nguyên chất vào 120 ml nước cất thu được

Xem đáp án » 22/02/2022 72

Độ rượu là

Xem đáp án » 22/02/2022 48

Tính chất hóa học của rượu etylic là

Xem đáp án » 22/02/2022 29

Câu hỏi:

  • Chất nào sau đây có thể dùng điều chế trực tiếp rượu etylic

Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic?

A.
Etilen.  

B.
Metan.    

C.
Axetilen.   

D.
Etan.

Đáp án đúng: A

Đăng bởi: Monica.vn

Chuyên mục: Câu hỏi Trắc nghiệm

Tag: Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic?

You are using an out of date browser. It may not display this or other websites correctly.
You should upgrade or use an alternative browser.

  • Người khởi tạo Võ Kim Ngân
  • Ngày gửi 10/1/22

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.Morbi adipiscing gravdio, sit amet suscipit risus ultrices eu.Fusce viverra neque at purus laoreet consequa.Vivamus vulputate posuere nisl quis consequat.

Create an account

Chất nào sau đây được dùng làm nguyên liệu điều chế trực tiếp rượu etylic?


A.

B.

C.

D.