Cách đổi ngôn ngữ trên Macbook Pro

Bài viết wikiHow này hướng dẫn bạn cách thay đổi ngôn ngữ bàn phím của máy tính Mac.

Các bước

 1. 1
  Nhấp vào trình đơn Apple rồi nhấp System Preferences (Tùy chọn hệ thống). Trình đơn Apple là biểu tượng quả táo màu đen nằm ở góc trên bên trái màn hình.
 2. 2
  Nhấp vào Keyboard (Bàn phím).
 3. 3
  Nhấp Input Sources (Nguồn gõ) ở phía trên cùng hộp thoại.
 4. 4
  Nhấp vào dấu nằm phía dưới khung bên trái của hộp thoại.
 5. 5
  Nhấp vào một ngôn ngữ. Danh sách ngôn ngữ được hiển thị theo trình tự bảng chữ cái.
  • Các ngôn ngữ bàn phím đã được thêm vào đều nằm ở phía trên cùng danh sách.
 6. 6
  Nhấp vào kiểu gõ/bàn phím mong muốn dành cho ngôn ngữ. Kiểu gõ này được hiển thị ở khung bên phải của hộp thoại.
  • Hình ảnh giao diện của bàn phím sẽ xuất hiện ở phía dưới khung bên phải khi bạn nhấp vào một nguồn gõ (input source).
 7. 7
  Nhấp vào Add (Thêm).
 8. 8
  Nhấp "Show Input menu in menu bar" (Hiển thị trình đơn gõ trong thanh trình đơn) ở phía dưới cùng hộp thoại. Một lá cờ sẽ xuất hiện ở phía bên phải thanh trình đơn.
 9. 9
  Nhấp vào lá cờ nằm ở phía bên phải của thanh trình đơn.
 10. 10
  Nhấp vào ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng cho bàn phím của mình.