Tác giả: mrthuyet_bmt

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 4 câu hỏi

4 votes
0 answers
289 views
Kể lại 1 trải nghiệm đáng nhớ của bản thân

Nếu việc đọc một câu chuyện về trải nghiệm của người khác có thể giúp em học được ...

mrthuyet_bmt
đăng 1 tuần trước
2 votes
18 answers
216 views
Cho tập hợp A m 2; 3 Cách viết nào sau đây là đúng

Cho tập hợp A = {3; 7}. Cách viết nào sau đây là đúng?A. {3} A B. 3 AC. {7} A D. A ...

mrthuyet_bmt
đăng 1 tháng trước
7 votes
0 answers
158 views
2 năm trước tiếng Anh là gì

Dưới đây là một vài câu nói trong tiếng Anh liên quan đến thời gian.Ngàythe day before ...

3 votes
0 answers
208 views
Nhúng font là gì

Nhiều người gặp phải tình trạng lỗi font chữ khi chuyển tài liệu hoặc slide PowerPoint sang máy ...

mrthuyet_bmt
đăng 3 tháng trước

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA