Tác giả: dangduc_3

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 3 câu hỏi

7 votes
0 answers
120 views
violently là gì - Nghĩa của từ violently

violently có nghĩa làMột tình nguyện đã trở thành bạo lực vì không có thu nhậpVí dụTình nguyện viên cũ đã trở thành một người vĩ đại ...

dangduc_3
đăng 2 tháng trước
7 votes
0 answers
228 views
GRAMMAR - grammar - unit 12 tiếng anh 11

2. Mệnh đề quan hệ rút gọn: có thể lược bỏ nhiều hơn, bao gồm cả to be. Những động từ chính sẽ thường được chia về hai dạng phổ ...

dangduc_3
đăng 4 tháng trước
6 votes
0 answers
52 views
Cách tổ chức một sự kiện

Tổ Chức Sự Kiện#1 Quy trình các bước tổ chức sự kiện chuyên nghiệp nhất05132FacebookTwitterTổ chức sự kiện bao gồm rất nhiều các công ...

dangduc_3
đăng 6 tháng trước