Tác giả: UncomprehendingDarkness

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
200 views
Phân biệt sự khác nhau giữa marketing có diễn và hiện đại

Có thể nói, Marketing truyền thống chính là “cái gốc” của Marketing hiện đại và là chìa khóa cho nhiều sự sáng tạo sau này. Vậy ...