Tác giả: SubstantiveExaggeration

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

7 votes
0 answers
200 views
Tại sao laptop đang dùng tự nhiên tắt

Hoa 14/10/2021 1 bình luận Lỗi tự tắt màn hình nếu không được xử lý sớm có thể sẽ gây ảnh hưởng tới những linh kiện bên trong. Do đó, ...