Tác giả: RetiringInsanity

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

9 votes
0 answers
200 views
Vận tốc truyền âm trong không khí bằng: *

Vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s,khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng dao động ngược pha nhau ...

RetiringInsanity
đăng 1 tuần trước