Tác giả: PresentableMayer

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

3 votes
0 answers
200 views
note streak là gì - Nghĩa của từ note streak

note streak có nghĩa làMột điều đó Bạn muốn vào Guitar HeroThí dụChết tiệt dudee, 800 Chuỗi ghi chú! Ima giết chết bạn!note streak có nghĩa ...