Tác giả: GreenMayer

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

1 votes
0 answers
200 views
Một hồ nước hình vuông cạnh 30cm Tính chu vi hồ nước đó

Chu vi hồ nước đó là: 30 × 4 = 120 ( cm ) Đáp số: 120 cm Cho mik xin hay nhất ạ #vukimngan7860 Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 3 bài ...

GreenMayer
đăng 1 tháng trước