Tác giả: GhostlyFulfillment

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

8 votes
0 answers
200 views
Trên một số đồ dùng điện có ghi 220V - 1000W em hãy cho biết ý nghĩa của con số này là gì

Bạn có thể hiểu đơn giản hiệu suất năng lượng máy giặt là thông số cho biết với mỗi kg quần áo, máy giặt sẽ tiêu thụ hết bao ...

GhostlyFulfillment
đăng 1 tháng trước