Tác giả: AppallingBroccoli

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 1 câu hỏi

2 votes
0 answers
200 views
Các tính từ so sánh hơn và so sánh nhất

COMPARATIVE AND SUPERLATIVE ADJECTIVESTÍNH TỪ SO SÁNH HƠN VÀ SO SÁNH NHẤTI - Tính từ ngắn và tính từ dài 1. Tính từ ngắn- Tính từ có một âm ...

AppallingBroccoli
đăng 1 tuần trước