areaz là gì - Nghĩa của từ areaz

areaz có nghĩa là

Một bông cải xanh với một cái trán Bigass.Mang tóc của anh ta có thể được so sánh với "người đàn ông đen tối nhất".
Anh chàng này ước anh ta ở trong cách tôi gặp mẹ của bạn và đã phát minh ra chủ nghĩa cộng sản :)

Thí dụ

-Wow bạn đã thấy khu vực ......
Không nhưng tôi đã thấy forhead của anh ấy từ 10miles cách xa